Економiка
Адмiнiстративнi послуги
Видача режимiв роботи пiдприємств, установ та органiзацiй сфери обслуговування, розважальних закладiв, розташованих на територiї Червоноградської мiської ради
   Інформаційна картка адміністративної послуги
    Технологiчна картка адмiнiстративної послуги

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради