Заклад дошкiльної освiти ясла-садок № 9 комбiнованого типу
вул. Грінченка, 9б, м. Червоноград, 80103,
тел.3-20-54 - завiдувач
E-mail:angelyatko9@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd9.lvivedu.com
Керiвник закладу: Мастикаш Наталiя Володимирiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - Повна вища, Прикарпатський унiверситет iм. В.Стефаника, 1993 рiк
Педагогiчний стаж - 30 рокiв
Стаж керiвної посади - 25 рокiв
Звання - не має
Категорiя - 16 т.р.

Вихователь-методист: Дмитрук Наталiя Валерiївна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - Повна вища, Кам'янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка, 2011 рiк.
Педагогiчний стаж - 24 роки
Стаж керiвної посади - 12 рокiв
Звання - "Старший вихователь"
Категорiя - "Вища категорiя"

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 56
З них педагогiв - 28
- спецiалiст вищої категорiї - 6
- спецiалiст I категорiї - 3
- спецiалiст II категорiї - 6
- спецiалiст - 12
Педзвання "Вихователь-методист" - не має
Педзвання "Старший вихователь" - 1

Проблема, над якою працює ЗДО:
Використання сучасних методiв i технологiй взаємодiї ЗДО i сiм'ї з метою задоволення запитiв батькiв в освiтi дошкiльникiв.

Основнi завдання закладу:
1.Удосконалити роботу щодо формування комунiкативно-мовленнєвої та математичної компетенцiї дiтей дошкiльного вiку шляхом упровадження iнновацiйних методик i технологiй.
2.Формувати екологiчну свiдомiсть, навичок практичного життя, готовностi до взаємодiї з навколишнiм свiтом.
3.Формувати у дошкiльникiв навички спiлкування i ефективної взаємодiї з iншими дiтьми, дорослими людьми пiд час освiтнього процесу.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради