Заклад дошкiльної освiти ясла-садок № 7
мiсто Червоноград, вул. Клюсiвська 15/а.
Власнiсть - комунальна,
код ЄДРПОУ 22404011 E-mail: valentina_pavlivska_dnz7@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd7.lvivedu.com/user/default/main
Керiвник закладу: Михалюк Ганна Богданiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Волинський державний унiверситет iм..Лесi Українки,2003р
Педагогiчний стаж - 28рокiв
Стаж керiвної посади - 1,7роки
Звання - немає
Категорiя - немає

Вихователь-методист: Малицька Оксана Миколаївна
Освiта, заклад, рiк закiнчення -вища, Волинський державний унiверситет iм..Лесi Українки,2007р
Педагогiчний стаж -15рокiв
Стаж керiвної посади - 1,6роки
Звання -немає
Категорiя -перша квалiфiкацiйна категорiя

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 34
З них педагогiв - 17
- спецiалiст вищої категорiї - 2
- спецiалiст I категорiї - 5
- спецiалiст II категорiї - 2
- спецiалiст - 7
Педзвання "Вихователь-методист" - 1
Педзвання "Старший учитель" - 2

Проблема, над якою працює ЗДО:
"Створення iнновацiйного простору для забезпечення iнтелектуального та творчого розвитку дошкiльникiв"

Основнi завдання закладу:
1.Пiдвищення ефективностi освiтнього процесу в ЗДО шляхом впровадження iнновацiйних освiтнiх технологiй.
2.Формування основ здорового способу життя дошкiльникiв шляхом використання нових активних форм i методiв роботи.
3.Сприяти розширенню форм та видiв спiвпрацi з родинами, прозоростi та вiдкритостi роботи закладу через роботу веб-сайту,створення вiдкритих груп в соцiальнiй мережi Facebook.
4.Комплексний пiдхiд до формування мовленнєвої компетенцiї у дiтей з вадами мовлення.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради