Заклад дошкiльної освiТи ясла-садок № 6 комбiнованого типу
м.Соснівка, вул.Галицька 7а 80193 тел. 3-44-63
Електронна адреса ДНЗ: dnz6sosnivka@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd6.lvivedu.com
Керiвник закладу: Курiнна Наталiя Миронiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення -повна вища, Рiвненський Державний Гуманiтарний Унiверситет, 2012р.
Педагогiчний стаж - 6рокiв
Стаж керiвної посади - 1 мiс.
Звання -
Категорiя -

Заступник директора з навчально-виховної роботи:
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Схiдно Європейський нацiональний унiверситет iменi Лесi Українки, 2017р.
Педагогiчний стаж - 21 рiк
Стаж керiвної посади - 4 роки
Звання -
Категорiя - спецiалiст II категорiї

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 46
З них педагогiв - 25
- спецiалiст вищої категорiї - 1
- спецiалiст I категорiї - 0
- спецiалiст II категорiї - 3
- спецiалiст - 20
Педзвання "Вчитель-методист" - 0
Педзвання "Старший учитель" - 0

Проблема, над якою працює ЗДО:
"Забезпечення якiсної освiти шляхом формування iнновацiйної культури педагога як важливого чинника в реалiзацiї Базового компоненту дошкiльної освiти, розвитку нацiональної свiдомої, життєвої компетентної особистостi".

Основнi завдання закладу:
1. Спрямування роботи колективу на актуалiзацiю основних завдань з безпеки життєдiяльностi, охорони життя i збереження здоров'я дошкiльникiв шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування цiннiсного ставлення до свого здоров'я.
2. Удосконаленняроботи по формуваннюактивного мовлення та виховання культурно-гiгiєнiчнихнавчиокдiтейранньоговiку.
3. Використання сучасних технологiй соцiально-фiнансової та економiчної освiти дошкiльникiв.
4. Сприяти комунiкативно-мовленнєвомурозвиткудошкiльникiв засобом iнновацiйних методiв i прийомiв.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради