Заклад дошкiльної освiти ясла-садок № 5 комбiнованого типу
80100, м. Соснiвка, вул. Львiвська, 35-А. Тел.: 3-44-14
E-mail: sadochok.sosnivka@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://dnz5.lvivedu.com
Керiвник закладу: директор Кочетова Валентина Григорiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Дрогобицький дер педунiверситет, 2015р.
Педагогiчний стаж - 7 рокiв
Стаж керiвної посади - 0,6 мiсяцiв
Звання - немає
Категорiя - II

Вихователь методист: Огiбовська Ольга Вiкторiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища. Рiвненський державний педiнститут, 1992 р
Педагогiчний стаж - 29 рокiв
Стаж керiвної посади -12 рокiв
Звання - немає
Категорiя - I

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 45
З них педагогiв - 22
- спецiалiст вищої категорiї - 1
- спецiалiст I категорiї - 2
- спецiалiст II категорiї - 2
- спецiалiст - 17
Педзвання "Вчитель-методист" - немає
Педзвання "Старший учитель" - немає

Проблема, над якою працює ЗДО:
Формування соцiальної компетентностi дiтей в умовах iнновацiйного розвитку дошкiльної освiти.

Основнi завдання закладу:
1. Оптимiзацiя роботи щодо розвитку мовлення дошкiльнят.
2. Активiзацiя роботи з екологiчного виховання з дiтьми дошкiльного вiку.
3. Новi пiдходи до органiзацiї роботи щодо нацiонально - патрiотичного виховання в ЗДО


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради