Заклад дошкiльної освiти ясла-садок № 4
Червоноградської мiської ради Львiвської областi
пров. Панаса Мирного, 2, с.м.т. Гірник, 80191,
тел. (03249)3-55-32 - завiдувач
E-mail: dnz4.kalinonka@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd4.lvivedu.com
Директор: Бахмачук Ольга Михайлiвна.
Освiта повна вища. Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича.
Вихователь дiтей дошкiльного вiку, практичний психолог у закладах освiти. Педагогiчний стаж: 28 рокiв.
Стаж керiвної посади: 13 рокiв.
Спецiалiст 1 категорiї.

Вихователь-методист: Закала Марiя Ярославiвна.
Освiта повна вища. Український католицький унiверситет 2008. Магiстр богослов'я. Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка 2012. Фiлолог, викладач англiйської мови та лiтератури. Схiдноєвропейський нацiональний унiверситет iменi Лесi Українки 2018.
Вихователь дiтей дошкiльного вiку, органiзатор дошкiльної освiти.
Спецiалiст II категорiї.
Педагогiчний стаж: 11 рокiв.
Стаж керiвної посади: 4 роки.

Всього педагогiчних працiвникiв - 23
спецiалiсти вищої категорiї 2
спецiалiст 1 категорiї 1
спецiалiст 2 категорiї 8
спецiалiсти 12

Проблема, над якою працює заклад:
Формування в дiтей та дорослих культури здорового способу життя як складової його психофiзичного розвитку.

Завдання на навчальний рiк
1. Охорона та змiцнення психiчного та фiзичного здоров'я дiтей, пiдвищення захисних сил органiзму, виховання стiйкого iнтересу до рухової активностi, звички до здорового способу життя.
2.Удосконалення роботи щодо формування математичної компетенцiї дошкiльникiв шляхом впровадження iнновацiйних методик та технологiй.
3.Удосконалювати можливiсть проведення онлайн-занять з дiтьми за допомогою дистанцiйних технологiй (ZOOM, Google Classroom тощо).


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради