Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Дошкiльний навчальний заклад № 2
80100, м.Червоноград, вул. Купчинського, 5-АТел.: 2-14-15
    
     Завiдувач:
    Крамчанiнова Вiкторiя Вiкторiвна,
освiта повна вища, фахова, закiнчила Луцьке педагогiчне училище iм. Я. Галана, вихователь д/с, 1991р., Волинський нацiональний унiверситет iм. Лесi Українки, магiстр дошкiльної освiти, викладач педагогiчних дисциплiн, загальний педагогiчний стаж 17 рокiв, стаж керiвної роботи - 10 рокiв.
      Вихователь-методист:
    Олiярник Мар'яна Богданiвна,
освiта повна вища, фахова, закiнчила Львiвське музично-педагогiчне училище iм. Ф. Колесси, музичний вихователь, 1990р., Рiвненський гуманiтарний унiверситет за спецiальнiстю"педагогiка i методика середньої освiти. Музика",2010р, на даний час здобуває другу вищу освiту в Кам'янець-Подiльському нацiональному унiверситетi iм. I. Огiєнка за спецiальнiстю «Дошкiльна освiта» квалiфiкацiя «органiзатор дошкiльної освiти,вихователь дiтей дошкiльного вiку », загальний педагогiчний стаж 26 рокiв, стаж керiвної роботи 4 роки

     Рiвень квалiфiкацiї   педагогiчних працiвникiв:

  -спецiалiст вищої категорiї - 1;
  -спецiалiст I категорiї - 0;
  -спецiалiст II категорiї - 4;
  -спецiалiст - 2;
  -9 тар. розряд : - 3;
  -8 тар. розряд : - 3.
  Всього: 13
     Проблема, над якою працює заклад:
     "функцiональна готовнiсть дiтей старшого дошкiльного вiку до навчання у школi та забезпечення наступностi мiж дошкiльним навчальним закладом та загальноосвiтньою школою.
     Прiоритетнi завдання дiяльностi педагогiчного колективу ДНЗ на 2016 – 2017 навчальний рiк:

    1. Забезпечення наступностi в реалiзацiї завдань нацiонально-патрiотичного виховання мiж дошкiльною та початковою ланками освiти
    2. Трудове виховання у контекстi формування основ здорового способу життя.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради