Заклад дошкiльної освiти ясла-садок 2
80100, м.Червоноград, вул. Купчинського, 5-АТел.: 3-80-15 - завiдувач
Електронна пошта: sad2vm@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd2.lvivedu.com
Керiвник закладу: Крамчанiнова Вiкторiя Вiкторiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Волинський нацiональний унiверситет iменi Лесi Українки, 2012 р.
Педагогiчний стаж -21р.10мiс
Стаж керiвної посади - 15рокiв 4 роки
Звання - нема
Категорiя -вища категорiя

Вихователь - методист: Жук Зоряна Романiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Кременецька обласна гуманiтарно-педагогiчна академiя iм. Т.Шевченка, 2015 р.
Педагогiчний стаж -5р. 11мiс
Стаж керiвної посади - 1рiк 4мiсяцi
Звання - нема
Категорiя -спецiалiст (н/а)

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 24
З них педагогiв - 12
- спецiалiст вищої категорiї - 2
- спецiалiст I категорiї - 3
- спецiалiст II категорiї - 4
- спецiалiст - 3
Педзвання "Вчитель-методист" - 0
Педзвання "Старший учитель" - 0

Проблема, над якою працює заклад:
Функцiональна готовнiсть дiтей старшого дошкiльного вiку до навчання у школi та забезпечення наступностi мiж закладом дошкiльної освiти та закладом загальної середньої освiти.

Основнi завдання закладу:
- Впровадження IКТ в освiтнiй процес
- Формування життєвої компетенцiї дошкiльникiв через ознайомлення з основними економiчними поняттями.
- Забезпечення єдностi вимог та наступностi сiмейного i суспiльного дошкiльного виховання. Залучення батькiв до спiвпрацi через систему iнтерактивних новiтнiх форм i методiв до розвитку i виховання дитини.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради