Заклад дошкiльної освiти ясла-садок №1 комбiнованого типу
80100, м.Червоноград, вул.Шептицького, 16-А. Тел.: 3-82-43 - завiдувач
Електронна пошта: dnz-1@i.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd1.lvivedu.com
Керiвник закладу: Сохан Леся Петрiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - Викладач дошкiльної педагогiки i психологiї, методист по дошкiльному вихованню, Рiвненський державний педагогiчний iнститут iм. Д.З. Мануїльського
Педагогiчний стаж - 39 рокiв
Стаж керiвної посади - 27 рокiв
Звання -
Категорiя - 14 т.р.

Вихователь-методист: Романик Наталiя Василiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - Органiзатор дошкiльної освiти, вихователь дiтей дошкiльного вiку, Дрогобицький державний педагогiчний унiверситет iменi Iвана Франка
Педагогiчний стаж - 37 рокiв
Стаж керiвної посади - 7 рокiв
Звання -
Категорiя - I категорiя

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 32
З них педагогiв -
- спецiалiст вищої категорiї - 4
- спецiалiст I категорiї - 7
- спецiалiст II категорiї - 8
- спецiалiст - 13
Педзвання "Вчитель-методист" -
Педзвання "Старший учитель" -

Проблема, над якою працює ЗДО:
"Наступнiсть у впровадженнi особистiсно орiєнтованої моделi в дошкiльнiй та початковiй освiтi".

Основнi завдання закладу:
1. Продовжувати формувати екологiчну свiдомiсть, економiчнi навички практичного життя, готовностi до взаємодiї з навколишнiм свiтом.
2. Здiйснювати модель iнклюзивної освiти в умовах сучасного закладу дошкiльної освiти, удосконалювати освiтнiй процес та командну роботу педагогiв та батькiв вихованцiв з особливими освiтнiми потребами.
3. Впроваджувати дистанцiйнi форми спiлкування з батьками.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради