Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 18
вул.С.Бандери, 45, м. Червоноград, Львівська обл., 80110,
(03249) 2-01-50, е-mail: sad18@i.ya

    

    Завiдувач:
    Пукач Оксана Степанiвна
    Освiта вища Славянський державний педагогiчний iнститут,
    спецiальнiсть викладач педагогiки i психологiї дошкiльної,
    стаж педагогiчної роботи: 35 рокiв i 6 мiсяцiв,
    стаж на керiвнiй посадi: 27 рокiв.

    Вихователь-методист:
    Петрашкевич Свiтлана Богданiвна
    Освiта вища, Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка,
    спецiальнiсть «Дошкiльна освiта»,
    квалiфiкацiйна категорiя органiзатор дошкiльної освiти, вихователь дiтей дошкiльного вiку,
    загальний педагогiчний стаж 9 рокiв,
    стаж на керiвнiй посадi 1 мiсяць.

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

    Всього в ДНЗ працює 32 працівники
    вища – 4,
    перша – 1 ,
    друга – 7,
    спецiалiст – 15
   
    Педагогiчна проблема:
    "Формування цiлiсної, життєво компетентної особистостi в умовах iнновацiйного розвитку дошкiльної освiти"

    Прiоритетнi завдання дiяльностi педагогiчного колективу ДНЗ я/с № 18 на 2016-2017 навчальний рiк::

    1. Формування та розвиток нацiональної свiдомостi, патрiотичних почуттiв у дiтей дошкiльного вiку.
    2. Емоцiйно-психiчне здоров’я дошкiльникiв у системi взаємодiї дорослих i дiтей.
    3. Розвиток творчої особистостi дошкiльника в умовах ДНЗ.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради