Заклад дошкiльної освiти ясла-садок №18
вул.С.Бандери, 45, м. Червоноград, Львівська обл., 80110
Тел. 3-29-50, е-mail: sad18@i.ya
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd18.lvivedu.com

    

Керiвник закладу: Пукач Оксана Степанiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Славянський державний педiнститут, 1985
Педагогiчний стаж -39рокiв
Стаж керiвної посади - 35 рокiв
Звання - немає
Категорiя - немає

Вихователь-методист: Петрашкевич Свiтлана Богданiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Камянець-Подiльський нацiональний унiверситет, 2014
Педагогiчний стаж - 14рокiв
Стаж керiвної посади - 4 роки
Звання - немає
Категорiя - немає

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 71
З них педагогiв - 39
- спецiалiст вищої категорiї - 4
- спецiалiст I категорiї - 7
- спецiалiст II категорiї - 5
- спецiалiст - 23
Педзвання "Вчитель-методист" - немає
Педзвання "Старший учитель" - немає

Проблема, над якою працює ЗДО:
Формування цiлiсної, життєво компетентної особистостi в умовах iнновацiйного розвитку дошкiльної освiти.

Основнi завдання закладу:
1. Формування екологiчної свiдомостi у дiтей через проблемнi ситуацiї та пошуково-дослiдницьку дiяльнiсть.
2. Удосконалювати систему роботи щодо формування комунiкативно-мовленнєвої та математичної компетенцiй дiтей дошкiльного вiку шляхом упровадження iнновацiйних методик i технологiй.
3. Продовжувати забезпечувати умови якiсного iнклюзивного виховання та розвитку дiтей з особливими освiтнiми потребами.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради