Заклад дошкiльної освiти ясла-садок № 17
80100, м.Червоноград, вул. Шептицького, 35 Тел.: 3-26-30
E-mail:sad17@i.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd17.lvivedu.com
Керiвник закладу: Пукач Надiя Iванiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення- повна вища, Прикарпатський унiверситет iм. Василя Стефаника, 1995 рiк.
Педагогiчний стаж - 30рокiв
Стаж керiвної посади - 10 рокiв
Звання -немає
Категорiя-16 т.р.

Вихователь-методист: Семенюк Оксана Володимирiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, Волинський державний унiверситет iм. Лесi Українки, 2001
Педагогiчний стаж -25рокiв
Стаж керiвної посади - 9 рокiв
Звання -немає
Категорiя-I кв.кат.

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 41
З них педагогiв - 22
- спецiалiст вищої категорiї - 1
- спецiалiст I категорiї - 4
- спецiалiст II категорiї - 8
- спецiалiст - 7
Педзвання "Вчитель-методист" - немає
Педзвання "Старший учитель" - немає

Проблема, над якою працює ЗДО:
Активiзацiя розумової та пiзнавальної активностi, як засiб саморозвитку та самореалiзацiї особистостi дошкiльникiв у навчально-виховному процесi, розвиток їхнiх iндивiдуальних здiбностей.

Основнi завдання закладу:
1. Вдосконалення змiсту дошкiльної освiти засобами органiзацiї освiтнього процесу на засадах особистiсно зорiєнтованої педагогiки спiвробiтництва, iнтегративного пiдходу до органiзацiї дитячої життєдiяльностi.
2. Розвивати у дiтей уявлення про мiсце кожної людини в соцiальному середовищi, необхiднiсть дотримання морально-етичних норм суспiльства. Формувати цiннiсне ставлення до культури українського народу, його iсторичного минулого, мови, звичаїв, традицiй. Виховувати почуття власної гiдностi, як представника українського народу.
3. Розвиток мовленнєвої компетенцiї дошкiльникiв через iнтеграцiю рiзних видiв дiяльностi. Iнновацiйнi технологiї з розвитку мовлення дiтей старшого дошкiльного вiку.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради