Заклад дошкiльної освiти ясла-садок № 16
80106, м.Червоноград, вул. В. Стуса, 45 Тел.: 3-83-75
Електронна адреса: sadok 16@ ukrpost.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd16.lvivedu.com
Директор - Кравченко Наталiя Iванiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Камянець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка, 2010р.
Педагогiчний стаж - 26 рокiв
Стаж керiвної посади - 5 рокiв
Звання - немає
Категорiя - вища

Вихователь-методист - Лобай Ольга Миколаївна :
Освiта, заклад, рiк закiнчення -вища, Камянець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка, 2015р.
Педагогiчний стаж - 7рокiв
Стаж керiвної посади - 4 роки
Звання - немає
Категорiя - перша

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 56
З них педагогiв - 28
- спецiалiст вищої категорiї - 4
- спецiалiст I категорiї - 9
- спецiалiст II категорiї - 5
- спецiалiст - 10
Педзвання "Вчитель-методист" - немає
Педзвання "Старший учитель" - немає

Проблема, над якою працює ЗДО:
"Органiзацiя сучасного освiтнього середовища закладу дошкiльної освiти сприятливого для формування гармонiйно розвиненої особистостi та реалiзацiї iндивiдуальних творчих потреб кожної дитини в умовах нової української школи"

Основнi завдання закладу:
1.Формувати умiння розумно та рацiонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвiдомлення ролi навколишнього середовища для життя i здоров'я людини, здатнiсть i бажання дотримуватися здорового способу життя.
2.Розвиток художньо-мовленнєвої дiяльностi дошкiльникiв як унiверсального засобу формування юної особистостi.
3.Забезпечити наступнiсть та взаємодiю в педагогiчному процесi закладу дошкiльної освiти i початкової школи для створення єдиної динамiчної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дiтей в умовах освiтньої реформи "Нова українська школа".
4.Продовжувати формувати економiчну освiченiсть дiтей передшкiльного вiку в рiзних видах дитячої дiяльностi.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради