Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Дошкiльний навчальний заклад № 10
80100 м. Червоноград, вул. Курбаса, 6-а, тел. 3-96-03, 3-95-94

    
    Завiдувач:
    Кулешова Богданна Iванiвна
    Вихователь-методист:
    Олексович Анжелiка В'ячеславiвна

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

  -спецiалiст вищої категорiї - 2
  -спецiалiс II категорiї - 1
  -спецiалiст - 14.

    Науково - методична проблема:
    "Впровадження елементiв сучасних педагогiчних технологiй в освiтнiй процес ДНЗ"
    Завдання:

    1. Збереження та змiцнення фiзичного, психiчного i духовного здоров'я дiтей. Етюди гармонiї,краси та здоров"я.
    2. Використання IКТ в педагогiчному процесi.
    3. Органiзацiя загартувальних процедур та впровадження здоров"язберiгаючих технологiй.
    Iнновацiйнi технологiї:
    - Метод "набiрного полотна", або "складеного поля"- розвиток творчостi педагогiв та дiтей, створення розвивального середовища та забезпечення активних методiв навчання дошкiльникiв.
   - Метод концептуальних карт, схеми розумових дiй,коректурнi таблицi- оптимiзацiя навчально-пiзнавальної дiяльнiстi дошкiльникiв, завдяки унаочненню послiдовностi пошуково-орiєнтувальних дiй
   - Навчально-виховна технологiя гармонiзацiї життя - Авторська програма "Гармонiя iнтелекту,духовностi та здоров"я" (Колiнько Н.О.,Анiсiмова О.Е.)

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради