Червоноградська дитячо-юнацька спортивна школа № 2
80100, Львiвська область, м. Червоноград, вул. Шептицького, 20-А. Тел. 3-17-82 - директор, секретар
Фiнансова звiтнiсть: http://dussh2.lvivedu.com
Кредо закладу: «Дiти – олiмпiйська надiя України»
Проблема закладу: «Виявлення та передача обдарованих дiтей в УФК та пiдготовка резерву до нацiональних збiрних України»

    АДМIНIСТРАЦIЯ:
    Директор:
    Воєвода Олександр Євгенiйович,
    тренер-викладач вiддiлення плавання
    Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, ЛДIФК, 1974
    Педагогiчний стаж - 43,2 рокiв
    Стаж керiвної посади - 39,6 роки
    Звання - не має
    Категорiя - не має

    Заст. директора з навчально-виховної роботи:
    Хома Ганна Михайлiвна,
    тренер-викладач вiддiлення плавання
    Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, ЛДIФК, 1985
    Педагогiчний стаж - 36,2 рокiв
    Стаж керiвної посади - 12,0 роки
    Звання - не має
    Категорiя - II

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 34
    з них педагогiв 15
    спецiалiст вищої категорiї - 1
    спецiалiст I категорiї - 4
    спецiалiст II категорiї - 7
    спецiалiст (без категорiї) - 3
    Педзвання "Вчитель-методист" - 0
    Педзвання "Старший учитель" - 0

    IСТОРIЯ ШКОЛИ:
    Дитячо- юнацька спортивна школа № 2 функцiонує з 1 вересня 1981 року. За 35 - рiчний термiн школи займалося 20 727 школярiв . В школi працюють секцiї: плавання, футболу, гандболу. З 1 липня 2009 року були приєднанi секцiї ї атлетики та велоспорту. З 2 лютого 2015 року були приєднаннi секцiї боксу та греко-римської боротьби.
    За час свого iснування наша школа має вагомi досягнення: пiдготовлено - 1 МС Мiжнародного класу, 7 Майстрiв спорту, 16 кандидатiв МС, 451 учнiв спортивних розрядiв та 3989 - юнацьких розрядiв.Навчалося плаванню на уроках фiзичної кiльтури з 2007 року до лютого 2016 року - 3665 учнiв.
    З 1982 року по 1996 рiк навчилися плавати на уроках фiзичної культури - 18 375 учнiв
    ГОЛОВНI НАПРЯМИ РОБОТИ ДЮСШ №2 на 2020-2021 н.р.:
    - залучення учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв мiста та школи - iнтернату для дiтей - сирiт до систематичних занять фiзичною культурою та спортом;
    - змiцнення здоров'я та сприяння їх всесторонньому фiзичному розвитку;
    - пiдготовка спортсменiв до участi в змаганнях рiзних рангiв з видiв спорту, що культивуються в школi.
    ГОРДIСТЬ НАШОЇ ШКОЛИ:
    ОЛЕЙНИК АНДРIЙ   - Майстер спорту Мiжнародного класу, збiрник України з плавання, неодноразовий чемпiон та рекордсмен України на дистанцiї 100 та 200м н/спинi ( Мальта, 2001 рiк), бронзовий призер чемпiонату свiту, рекордсмен Європи у комбiнованiй естафетi 4х100м ( Шанхай, 2006 рiк), бронзовий призер етапу Кубку свiту( Москва, 2006 рiк) .
    IЛЬЧУК ВОЛОДИМИР  - Майстер спорту з плавання , фiналiст Чемпiонату України.
    ЖУК РОМАН   - Майстер спорту з плавання , чемпiон України на дистанцiї 100м в/с ( 2007 рiк).
    ПАВЛИК ОЛЕГ  - Майстер спорту з плавання, фiналiст чемпiонату України з плавання.
    ВОЙНА РУСЛАНА  - срiбна призерка чемпiонату України з сучасного п'ятиборства ( 2015 рiк).
    МИХАЙЛОВ ДМИТРО  - Майстер спорту, збiрник Радянського Союзу з футболу, чемпiон України.
    ГНАТIВ РОМАН  - Майстер спорту, збiрник Радянського Союзу з футболу, IV мiсце на чемпiонатi Європи серед молодi
    ОРИДЖУК ВОЛОДИМИР  -чемпiон України з футболу, збiрник України.
    РЕВЕГА ВОЛОДИМИР  - срiбний призер чемпiонату України з футболу
    МОРОЗЮК МИКОЛА  - Майстер сопрту, збiрник України ( 2015 -2016 року), гравець команди "Динамо" Київ.
    ПОЛЮГАНИЧ ДМИТРО  - гравець команди "Карпати".

    В ДЮСШ № 2 щороку традицiйно проводяться:
    - чемпiонат областi з плавання на "Приз Св.Миколая";
    - новорiчнi "Веселi старти";
    - Мiжобласний турнiр з плавання на "Кубок Термобуду";
    - Мiжнародний рiздвяний турнiр з футболу;
    - Всеукраїнський дитячий турнiр з футболу на "Призи Миколи Морозюка";
    - Мiжобласний турнiр, присвячений пам'ятi футболiста нашої школи Дмитра Михайлова ( м.Соснiвка);
    - Матчовi зустрiчi до Дня фiзкультурника з легкої атлетики "День стрибуна";
    - Боксерський турнiр, присвячений Дню Шахтаря

    ПРАВИЛА ПРИЙОМУ дiтей у спортивнi секцiї::
    До Червоноградської дитячо-юнацької спортивної школи № 2 приймаються дiти, що бажають займатися фiзичною культурою i спортом, якi виконали контрольнi нормативи з фiзичної пiдготовленостi, встановленi навчальними програмами з видiв спорту, та не мають медичних протипоказань. Зарахування до школи здiйснюється на пiдставi заяви, медичного висновку лiкаря дитячої полiклiнiки(медичної довiдки).
    Мiнiмальний вiк дитини, що аiдлягає зарахуванню до школи залежить вiд специфiки виду спорту та визначається Мiнсiм"ямолодьспортом за погодженням з МОЗ. Мiнiмальний вiк дiтей зарахування в ДЮСШ № 2: вiддiлення плавання - 6-7 рокiв; вiддiлення футболу - 8-9 рокiв; вiддiлення ї атлетики - 9-10 рокiв; бокс та греко-римська боротьба - з 10 рокiв; вiддiлення велоспорту - 10-11 рокiв.

    НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ДЮСШ №2:
    Навчально - тренувальний процес в дитячо - юнацькiй спортивнiй школi № 2 м.Червонограда проводиться з 6 видiв спорту, а саме: плавання, футбол, легка атлетика, велоспорт, бокс, греко - римська боротьба.
    На вiддiленнi плавання у 23 групах навчаються 293 учнiв, з них: початкової пiдготовки - 15 груп 215 учнiв; попередньо- базової пiдготовка - 8 груп 78 учнiв.
    На вiддiленнi футболу у 12 групах навчається 190 дiтей, з них: початкової пiдготовки - 7 груп 122 учнiв; попередньо- базової пiдготовки - 5 груп 68 учнiв.
    На вiддiленнi лекгої атлетики у 11групах навчається 108 учнi, з них: початкової пiдготовки - 6 груп 68 учнi; попередньо- базової пiдготовки - 5 груп 40 учнiв.
    На вiддiленнi велоспорту у 2 групах навчається 16 учнi, з них: початкової пiдготовки - 2 групи 16 учнiв.
    На вiддiленнi боксу у 6 групах навчається 52 учнi, з них: початкової пiдготовки - 2 групи 24 учнi; попередньо- базової пiдготовки - 4 груп 28 учнiв.
    На вiддiленнi греко-римської боротьби у 5 групах навчається 50 учнiв, з них: початкової пiдготовки - 3 групи 36 учнiв; попередньо- базової пiдготовки - 2 групи 14 учнiв.
    Всього по 6 видах спорту у 59 групах займаються 709 учнiв.

    ТРЕНЕРСЬКО –ВИКЛАДАЦЬКИЙ КОЛЕКТИВ
    Тренерсько - викладацький колектив - це високопрофесiйнi тренери - викладачi, якi впроваджують iнновацiйнi методи навчально - тренувальних занять для досягнення високих спортивних результатiв.
    В ДЮСШ № 2 працюють 21 тренер - викладач, з них 3 тренери - викладачi - сумiсники.
    I квалiфiкацiйну категорiю мають - 10 тренерiв - викладачiв;
    II квалiфiкацiйну категорiю мають - 4 тренери - викладачi.
    1 тренер - викладач має звання "Заслужений тренер України"
    3 тренери - викладачi мають звання "Майстра спорту".
    Старшими тренерами вiддiлень призначенi:
    Вiддiлення плавання - Абдулаєва Свiтлана Михайлiвна Вiддiлення футболу, гандболу - Мурований Ярослав Михайлович
    Вiддiлення ї атлетики та велоспорту - Маковський Василь Євгенович
    Вiддiлення боксу та греко- римської боротьби – Хомяк Iван Павлович

2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради