Центр соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi

Загальна iнформацiя про Червоноградський мiський Центр соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi
Адреса: 80100, м.Червоноград, вул. Миру,5, Львiвської областi, тел.(249) 2-40-75
Директор: Лобай Володимир Петрович
(декларацiя про доходи...)    декларацiя про доходи за 2015 рік
Графiк роботи Центру: понедiлок - четвер з 8:00 до 17:15
п'ятниця з 8:00 до 16:00
обiдня перерва з 12:00 до 13:00
вихiднi днi - субота, недiля.
Графiк прийому
директора центру:
понедiлок - четвер з 9:00 до 12:00
Графiк прийому
психолога центру:
вiвторок - п'ятниця з 8:00 до 12:00
середа - п'ятниця з 12:00 до 17:15

        Положення про Червоноградський мiський центр соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi

       Червоноградський мiський центр соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi - спецiальний заклад, що проводить соцiальну роботу з сiм'ями, дiтьми та молоддю, якi перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
       Центр належить до мережi центрiв соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi Мiнiстерства соцiальної полiтики України.
       Центр у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Мiнсоцполiтики, iншими нормативно-правовими актами з питань сiм'ї, дiтей та молодi та Положенням про Центр.
       Центр утворюється, реорганiзується i лiквiдується Червоноградською мiською Радою i належить до сфери її управлiння. Координує дiяльнiсть ЧМЦСССДМ заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
       Основними принципами дiяльностi центру є:
       законнiсть; соцiальна справедливiсть; раннє виявлення та надання допомоги сiм'ям, дiтям та молодi, якi перебувають у складних життєвих обставинах; доступнiсть та вiдкритiсть; конфiденцiйнiсть та вiдповiдальнiсть за дотримання етичних i правових норм; додержання i захист прав людини; адреснiсть та iндивiдуальний пiдхiд; добровiльнiсть вибору в отриманнi чи вiдмовi вiд отримання соцiальних послуг; комплекснiсть та системнiсть пiд час надання соцiальних послуг; дотримання державних стандартiв i нормативiв соцiальних послуг; максимальна ефективнiсть використання бюджетних та позабюджетних коштiв.
     Основними завданнями Центру є:
       1) проведення соцiально-профiлактичної роботи, спрямованої на запобiгання складним життєвим обставинам сiмей, дiтей та молодi;
       2) виявлення сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у складних життєвих обставинах;
       3) здiйснення соцiального супроводу, надання соцiальних послуг та здiйснення iнших заходiв щодо вiдновлення соцiальних функцiй, психологiчного i фiзичного стану сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у складних життєвих обставинах i потребують сторонньої допомоги;
       4) проведення iнформацiйно-просвiтницької роботи з сiм'ями, дiтьми та молоддю;
       5) забезпечення взаємодiї iз структурними пiдроздiлами мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями, а також залучення потенцiалу територiальної громади до проведення соцiальної роботи з сiм'ями, дiтьми та молоддю.
     Центр вiдповiдно до покладених на нього завдань:
       1) здiйснює виявлення та веде облiк:
       сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у складних життєвих обставинах;
       осiб з числа випускникiв iнтернатних закладiв;
       дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа;
       прийомних сiмей, дитячих будинкiв сiмейного типу, сiмей опiкунiв, пiклувальникiв;
       осiб з iнвалiднiстю;
       осiб, якi звiльнилися з мiсць позбавлення волi;
       осiб, якi зазнали жорстокостi та насильства, постраждали вiд торгiвлi людьми, залучалися до найгiрших форм дитячої працi;
       2) проводить оцiнку потреб дитини, сiм'ї та молодої особи, обстеження матерiально-побутових умов за згодою сiм'ї, визначає планування та методи соцiальної роботи;
       3) здiйснює у разi потреби соцiальний супровiд та надання соцiальних послуг, зокрема:
       забезпечує надання необхiдних соцiальних послуг особам, якi зазнали жорстокостi та насильства, постраждали вiд торгiвлi людьми;
       забезпечує соцiальну пiдтримку ВIЛ-iнфiкованих дiтей, молодi та членiв їх сiмей;
       здiйснює заходи iз соцiального патронажу осiб, якi вiдбували покарання у виглядi обмеження волi або позбавлення волi на певний строк, у тому числi за повiдомленням установ виконання покарань;
       здiйснює соцiальну та психологiчну адаптацiю дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, осiб з їх числа з метою пiдготовки до самостiйного життя;
       iнформує населення про форми сiмейного виховання дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування;
       надає юридичну, психологiчну та соцiальну допомогу дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, особам з їх числа, а також їх бiологiчним батькам, опiкунам, пiклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;
       здiйснює соцiальне супроводження прийомних сiмей та дитячих будинкiв сiмейного типу; бере участь у пiдготовцi до самостiйного життя дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, з числа випускникiв iнтернатних закладiв;
       4) iнформує сiм'ї, дiтей та молодь про можливiсть отримання iнших видiв соцiальної допомоги i послуг;
       5) проводить у сiм'ях, серед дiтей та молодi за мiсцем проживання iнформацiйно-просвiтницьку роботу, спрямовану на формування стандартiв позитивної поведiнки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соцiальної реклами i проведення консультацiй;
       6) впроваджує новi соцiальнi технологiї, спрямованi на виявлення отримувачiв соцiальних послуг на раннiх стадiях життєвих проблем; формує навички вiдповiдального батькiвства, здiйснює профiлактику соцiального сирiтства;
       6) впроваджує новi соцiальнi технологiї, спрямованi на виявлення отримувачiв соцiальних послуг на раннiх стадiях життєвих проблем; формує навички вiдповiдального батькiвства, здiйснює профiлактику соцiального сирiтства;
       7) узагальнює на мiсцевому рiвнi статистичнi та готує iнформацiйно-аналiтичнi матерiали стосовно проведеної соцiальної роботи, якi подає Львiвському обласному центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi та вiдповiдному мiсцевому органу виконавчої влади з питань соцiального захисту населення;
       8) дотримується державних стандартiв i нормативiв пiд час проведення соцiальної роботи з сiм'ями, дiтьми та молоддю;
       9) забезпечує захист персональних даних сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у складних життєвих обставинах, вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних"

       Прийом на роботу у Центр здiйснюється на конкурснiй основi.
       Пiдстава Закон України «Про службу в органах мiсцевого самоврядування» вiд 07.06.2001р. № 2493-III (iз змiнами).
       Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на замiщення вакантних посад державних службовцiв» вiд 15.02.2002р. № 169 (iз змiнами).
       Станом на 01.03.2012р. вакансiї у Центрi вiдсутнi.

        Свято у Вегасі
       Дитинство – це пора коли не має ніяких проблем і турбот. У дитинстві нас радує кожне свято і не має такої дитини, яка б не мріяла поринути у чарівний світ розваг. А тим більше, не має такого дорослого, який не хотів би створити казку для дитини, щоб вона відчула себе радісною та щасливою.
       9 березня 2016 року працівники розважального комплексу “Вегас” організували благодійну акцію перетворивши її у справжнє свято для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
       43 дитини із 19 сімей змогли взяти участь у майстер-класі по приготуванню піци разом із досвідченим піцейолою. Малеча з нетерпіння чекала можливості покуштувати власноруч приготовану піцу, яку більшість з цих дітей робили вперше.
       У культурно-розважальній програмі брали участь запрошені аніматори: Спайдермен, Ніндзяго, Фея, мишка Міні, які занурили дітей у казковий світ мультиплікації: в ігровій формі знайомилися з дітьми та залучали їх до ігор, конкурсів, змагань. Для дітей був наданий ігровий майданчик де вони весело могли провести час: стрибаючи на батуті, катаючись з надувних гірок. А наймолодші діточки могли порадіти граючись у басейні із різнокольорових кульок, а також мали можливість відчути себе справжніми водіями за кермом дитячих автомобілів.
       Час ігор та розваг сплинув досить швидко, проте, враженнями діти ділилися ще дуже довго, адже почуття та емоції дітей підкупити не можливо. Навіть батьки, які були присутні на святі, відчули себе в цей момент також безтурботними дітьми. Тому, ми дорослі повинні берегти світ дитинства у своєму серці та якнайдовше продовжувати цю прекрасну, безтурботну пору для своїх власних дітей.
       У свою чергу, висловлюємо щиру подяку адміністрації розважального комплексу “Вегас” у проведені благодійного заходу і маємо надію на подальшу співпрацю.
       головний спеціаліст ЧМЦСССДМ Наталя Вишко

        Миколай нiкого не забуде
       Активiсти учнiвського самоврядування, учасники гуртка "Школа молодого лiдера" разом з працiвниками Червоноградського мiського центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi органiзували та провели акцiю "День Святого Миколая" для дiтей соцiально незахищених категорiй м. Червонограда та смт. Гiрник. При чому, iнiцiатива щодо проведення цiлковито належить дiтям.
       Учнi ЧЗШ №6 - Iрина Сковрон,Юлiя Дмитришин, Вiталiй Малицький, Руслан Малiцький, Андрiй Васько на чолi з президентом школи Марiєю Сковрон зiбрали та сформували 27 солодких подарункiв та новий одяг. До благо чинностi дiти залучили власника магазину "Лiдер" Юрiя Шпака та мешканку Гiрника Наталю (жiнка просила не вказувати її прiзвище).
       "Але просто вручити подарунки" - це занадто просто, вирiшили "молодi лiдери". Треба зробити свято, щоб дiти пам'ятали його на цiлий рiк! До акцiї приєдналися учнi ЧЗС№12 - Оксана Водонос, Наталя Томчишин, Роман Винярський, Дмитро Гатишин, Дмитро Гуляк, Володимир Пiвень, Вiктор Павленко та ЧЗШ №1 - Марiя Ховалко, якi виступили у ролi помiчникiв Святого Миколая на дитячому святi, що вiдбулося 18 грудня у примiщеннi ЧМЦСССДМ.
       "Помiчники Миколая" разом з гостями свята бавилися, малювали, спiвали та танцювали в колi. В результатi вийшов великий колективний портрет Святого Миколая та галерея дитячих долоньок. А потiм до дiток прийшов справжнiй Святий Миколай(!) та роздав подарунки. Задоволенi гостi свята обiцяли увесь наступний рiк бути дуже-дуже чемними!
     

        Спiвпраця Червоноградського мiського центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi з Кримiнально - виконавчою iнспекцiєю м. Червонограда
       Подолання соцiально - небезпечних захворювань завжди було одним з ключових завдань Червоноградського мiського центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi. Для виконання цього завдання налагоджено тiсну спiвпрацю з Кримiнально - виконавчою iнспекцiєю м. Червонограда. Регулярнi заняття профiлактичного спрямування для осiб, що перебувають на облiку в КВI (особи, якi засудженi без позбавлення волi), стали доброю традицiєю обох органiзацiй. Чергове заняття з профiлактики захворювання на туберкульоз вiдбулося 16 лютого 2015 року.
       Багато людей помилково вважають, що туберкульоз є пережитком минулого. На жаль, смертнiсть вiд туберкульозу досi залишається на високому рiвнi, не зважаючи на те, що iснують лiки для боротьби з цим пiдступним захворюванням.
       В Українi туберкульоз є значною проблемою - збiльшується кiлькiсть хворих на мультирезистентний, тобто стiйкий до медикаментiв, туберкульоз. Тому профiлактика є вкрай важливим i необхiдним засобом подолання епiдемiї.
        Мар'яна Марчук,спецiалiст ЧМЦСССДМ
     

        Свято до дня св.Миколая
       До дня св.Миколая працiвниками ЧМЦСССДМ 17.12.2015 року органiзовувалося свято в примiщеннi Центру для сiмей в складних життєвих обставинах. Залучено 90 осiб дiтей . 18.12.2015 року вiдбулося свято для дiтей iз сiмей загиблих учасникiв АТО. Залучено 10 дiтей iз 8 сiмей загиблих учасникiв АТО. Дiтям роздано солодкi подарунки. Запрошено заступника мiського голови Наталю Романiвну Турко. Всього дiтей 100 осiб.
       21.12.2015 року в примiщеннi Червоноградської мiської бiбiлiотеки за пiдтримки ГО " Самопомiч" вiдбулася благодiйна акцiя для дiтей iз сiмей СЖО. Органiзатори благодiйної акцiї - активiсти червоноградської "Самопомочi" самi займалися формуванням пакункiв для дiток.
       Iнiцiативу збору подарункiв пiдтримали:"Кiндер Бум","АУРА","СТАТУС",Аптека "Панацея",Пiцерiя "Почанга","Фотосвiт","Сузiр'я","Техносвiт", а також червоноградськi сiм'ї, якi не залишились байдужими до створення святкового настрою та вiдчуття свята Миколая . Акцiя вiдбулася в примiщеннi Червоноградської центральної бiблiотеки. Всi присутнi отримали задоволення вiд перегляду святкової вистави та вiдчули прихiд новiрiчних свят. Взяли участь у святi 24 сiм'ї в них 55 дiтей.
        Директор В.Лобай
 

       Чергова зустрiч iз пастором церкви Адвентистiв 7 Дня
       Чергова зустрiч iз пастором церкви Адвентистiв 7 Дня, Богданом Юрiйовичем Бондарем, вiдбулася 1 грудня 2016р. А перша - в травнi 2016р, коли спiльно органiзовували зустрiч, присвячену Пасхальним святам, для дiтей iз сiмей , якi перебувають у складних життєвих обставинах.
       Тодi, у примiщеннi церкви, вiдбулося справжнє свято для дiтей iз сiмей, що потребують пiдтримки: малозабезпеченi сiм’ї та сiм’ї загиблих учасникiв АТО.
       Пiд час свята проводились iгри iз дiтьми, розваги та роздавались подарунки вiд АДРА (Адвентиське Агенство Розвитку та Допомоги).
       В груднi у примiщеннi церкви, для батькiв та дiтей, якi опинились у складних життєвих обставинах, проводилось заняття на тему: «Здоровий спосiб життя», адже, здоров’я весь час рiзне, i лише вiд самої людини залежить, як воно змiнюється – змiцнюється чи втрачається. Можна бездумно його витрачати, не турбуватися про вiдновлення, забути, що володiєш скарбом, який потрiбно передати у спадок. А можна здоров’я розумно зберiгати, активно змiцнювати, надiйно вiдновлювати, мудро споживати.
      Найкраще все це робити, йдучи шляхом здорового способу життя. А шлях до здоров’я починається ще з дитинства. Саме змолоду треба робити вибiр, визначати найважливiшi форми життєдiяльностi, на якi можна самому вплинути вже з раннiх лiт.
       Про це та багато iншого розповiдали пастор церкви, Богдан Бондар та волонтер-масажист Вiктор Буткевич.
       На завершення зустрiчi вiдбулася благодiйна акцiя – надання гуманiтарної допомоги iз Канади вiд Адвентиського агентства допомоги та розвитку в Українi ADRA сiм’ям iз дiтьми, що опинились у складних життєвих обставинах.
       Висловлюю щиру подяку служителям церкви Адвентистiв 7 Дня та сподiваюсь на продовження нашої спiвпрацi.
       Головний спецiалiст ЧМЦСССДМ Наталiя Вишко.

 
 
 
 

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради