Будинок дитячої та юнацької творчості Червонограда
80106, Львiвська область, м.Червоноград, вул. Миру, 5.
Тел.: 3-17-35 - директор, секретар, 3-16-07 - заступник
E-mail: bdut.cherv@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd-btu.lvivedu.com

    Керiвник закладу:
    Дашковська Наталiя Володимирiвна
    Освіта повна вища, Волинський державний унiверситет iм. Л. Українки, 2001 р.
    Педагогiчний стаж – 14 рокiв
    Стаж керiвної посади – 4 роки


    Заступник директора з навчально-виховної роботи::
    Рудиш Ольга Георгіївна
    Освіта повна вища, Дрогобицький педагогiчний iнститут, 1984
    Педагогiчний стаж – 33 рокiв
    Стаж керiвної посади – 22 рік
    Звання –
    Категорія –


 Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв – 48
    З них педагогiв – 37
     - спеціаліст вищої категорії - 1
     - спеціаліст I категорії - 0
     - спеціаліст II категорії - 1
     - спеціаліст- 1

     - педзвання "Вчитель-методист"- 0
     - педзвання "Старший учитель "- 0

     Проблема, над якою працює заклад:
     "Розвиток здiбностей та iнтересу вихованцiв до творчої дiяльностi через упровадження iнновацiйних освiтнiх технологiй"

     Основнi завдання закладу:
     - реалiзацiя державної полiтики у сферi позашкiльної освiти;
     - забезпечення змiстовного дозвiлля дiтей;
     - формування вихованої, творчої, фiзично та морально здорової, з глибоко розвиненою нацiональною свiдомiстю особистостi;
     - глибоке вивчення культурно-iсторичної спадщини українського народу;
     - забезпечення випереджаючого характеру навчально-виховного процесу у гуртках, вiльний розвиток особистостi та формування соцiально-суспiльного досвiду;
     - використання нових сучасних педагогiчних методiв та iнновацiйних проектiв у вихованнi та навчаннi;
     - обґрунтування оптимальних педагогiчних технологiй, що сприяють розширенню можливостей компетентного вибору особистiстю життєвого шляху;
     - створення умов для пiдтримки та розвитку творчої особистостi;
     - поетапне впровадження у навчально-вихований процес iнклюзивної освiти.


2021 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради