Культура - бiблiотеки мiста << Назад
 Професiйний тренiнг "Жiноче обличчя колективу.Соцiально-психологiчний клiмат"
    Є два способи керувати жiнками, але:.нiхто їх не знає
    Фрэнк Хаббард (1868-1930), американский карикатурист
    Вважається, що в жiночому колективi складно працювати. Чи так це? Що у жiнок своя природа, свої психофiзiологiчнi особливостi, iнтелектуальнi та моральнi установки, знати та враховувати якi необхiдно всiм, - i керiвникам, у складi колективiв яких жiнки, i пiдлеглим, якi працюють пiд керiвництвом жiнки. В чому ж полягають цi особливостi? Тi та iншi питання розглядались у ходi професiйного тренiнгу "Жiноче обличчя колективу.Соцiально-психологiчний клiмат", який проходив в останнiй день жовтня у центральнiй бiблiотецi.Тренiнг провела психолог Iванна Львiвна Адамчук. Робота у групах зумовила активну участь усiх присутнiх.
    Н.Пилипчук, провiдний методист МЦБС
    На головну культура бiблiотеки...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради