Культура - бiблiотеки мiста << Назад
 Функцiонує виставка-реквiєм "...цвiт, що осипавсь пiд Крутами"
    29 сiчня 1918 року пiд Крутами, в бою з бiльшовиками, поклали свої голови триста юнакiв, студентiв i гiмназистiв київських шкiл. Наснагу їм дала Велика Українська революцiя. . Подвиг юнакiв,що своєю кров'ю окропили святу землю в боротьбi за волю України, навiчно залишиться в iсторiї як символ нацiональної честi. До Дня пам'ятi цiєї трагедiї у читальнiй залi Соснiвської бiблiотеки-фiлiї №5 ЧЦБС функцiонує виставка-реквiєм ":цвiт, що осипавсь пiд Крутами", головною метою якої є вiдновлення iсторичної пам'ятi,пiдняття нацiонального духу нашого поколiння. На нiй представленi цiкавi матерiали та документи, що знайомлять з героїкою подвигу юнакiв України, розкривають iсторичний перебiг бою ,а також статтi про значення Крутiв в українськiй iсторiї.
    На головну культура бiблiотеки...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради