Культура - бiблiотеки мiста << Назад
 ЗУНР - 100 РОКIВ: ВIДОМЕ I НЕВIДОМЕ...
    У листопадi 2018 виповнилось 100 рокiв вiд дня проголошення Захiдно-Української Народної Республiки. В iсторичнiй пам'ятi українського народу ЗУНР займає особливе мiсце, адже було закладено основи нашої державностi, коли були створенi свiй уряд, армiя, закони, прийнята Конституцiя. З цiєї нагоди у бiблiотецi-фiлiї №5 ЧЦБС вiдбувся круглий стiл "ЗУНР - 100 рокiв: вiдоме i невiдоме" за участю старшокласникiв ЧНВК №13 та експертiв - президента Благодiйного фонду " Еко-милосердя", громадського дiяча, iсторика Павла Олексiйовича Савчука; члена обласного осередку Української Хельсiнської Спiлки у 80-х - 90-х роках минулого столiття, члена Всеукраїнського Товариства "Просвiта", ветерана- шахтаря Нестора Дмитровича Дрогобицького; волонтера, члена Спiлки журналiстiв України Вiри Олеш.
    Якими були першi кроки до утворення ЗУНР? Як проходило повстання у Львовi, революцiйнi процеси на Буковинi? Яка структура бойових дiй? Яким був процес державотворення ЗУНР? У чому об'єктивнi та суб'єктивнi причини поразки молодої держави? Цi, та багато iнших запитань пiднiмали учасники круглого столу. Дякуючи чудовiй пiдготовцi дiтей, професiйному, змiстовному аналiзу подiй Павла Олексiйовича, цiкавим, захоплюючим розповiдям Нестора Дмитровича, пiдкрiпленими документами з книг та фотографiями 100-рiчної давностi, всi присутнi отримали вичерпнi вiдповiдi на запитання. Пiдсумки зустрiчi пiдвели переможцi мiської олiмпiади з iсторiї, учасники учнiвсько-вчительської конференцiї, присвяченiй 100-рiччю утворення ЗУНР, ученицi VII гiмназiйного класу ЧНВК №13 Iрина Федонюк та Вiкторiя Заблоцька.
    На головну культура бiблiотеки...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради