Культура - бiблiотеки мiста << Назад
 Презентацiя книжкової виставки "ЗУНР- пiдвалини української державностi" /До 100 - рiччя ЗУНРу
    Перший листопад був, є i залишився в українському життi однiєю з найбiльших подiй української iсторiї. Саме тодi, 1 листопада 1918 року на стародавнiй ратушi Львова вперше замайорiв Нацiональний жовто-блакитний стяг i пiсля шести столiть iноземного поневолення захiдноукраїнських земель, виникла нацiональна українська держава, яка на основi Тимчасової Конституцiї стала iменувати себе Захiдно - Українською Республiкою, до складу якої увiйшли українськi етнiчнi землi - Галичина, Буковина та Закарпаття. Територiя ЗУНР становила 70 тис. кв.км, населення - 6 млн.осiб. Було затверджено герб держави - Золотий Лев на синьому тлi та прапор - блакитно - жовтий. Нацiональним меншинам на територiї ЗУНР гарантувалися рiвнi права з українським населенням.
    У центральнiй книгозбiрнi мiста пройшла презентацiя книжкової виставки "ЗУНР- пiдвалини української державностi" на якiй представлено книги науковцiв, iсторикiв про державотворення на захiдних теренах країни, про свiтлi постатi героїв, старшин i стрiльцiв, якi цiною свого життя обороняли захiднi кордони української землi, стали бойовим прикладом, вояцькою гордiстю та джерелом нацiональної традицiї для майбутнiх поколiнь української нацiї.
    На головну культура бiблiотеки...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради