Культура - бiблiотеки мiста << Назад
 Пройшов професiйний тренiнг "Управлiння часом"
    Час - це матерiал з якого "зроблене" життя. Будь-який ресурс в ходi життя може губитися i накопичуватися. Час - тiльки витрачається. Управлiння часом є одним iз напрямкiв особистого та професiйного зростання. Насправдi ми вчимося управляти своїми планами, дiями, вчинками.Ми не керуємо часом, ми керуємо собою!
    З цiєю метою для працiвникiв бiблiотечних установ 23 квiтня у центральнiй бiблiотецi пройшов професiйний тренiнг "Управлiння часом". Для проведення тренiнгу було запрошено висококвалiфiкованого психолога Адамчук Iванну Львiвну.
    На головну культура бiблiотеки...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради