Культура - бiблiотеки мiста << Назад
 Михайлу Коцюбинському -150
    "Сонце! Я тобi вдячний. Ти сiєш у мою
    душу золотий засiв - хто знає, що вийде
    з того насiння? може, вогнi?"
    М. Коцюбинський. "Intermezzo"

    17 вересня Україна вiдзначила 150-ту рiчницю вiд дня народження Михайла Коцюбинського.
    Михайло Коцюбинський - одна з найяскравiших постатей в українськiй та свiтовiй лiтературi кiнця ХIХ сторiччя. В своїх творах вiн показав силу й енергiю простих трударiв, їх нездоланну стiйкiсть у боротьбi за нове справедливе життя, вiдобразив соцiальнi i нацiональнi прагнення українського народу, оспiвав його високу поетичнiсть.
    Увазi користувачiв центральної бiблiотеки представлено виставку-портрет "Я весь був як пiсня..."
    На головну культура бiблiотеки...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради