Культура - бiблiотеки мiста << Назад
 Презентацiя "Iсторiя людини, яка визначала iсторiю"
    12 червня у Червоноградськiй центральнiй мiськiй бiблiотецi проходила цiкава зустрiч з Iгорем Дерев'яним - магiстром iсторiї, старшим науковим спiвробiтником Нацiонального музею-меморiалу жертв окупацiйних режимiв "Тюрма на Лонцького" та координатором проекту "Електронний архiв визвольного руху" Данилом Саламiним. У стiнах бiблiотеки Iгор Дерев'яний презентував свою книгу"Сила волi. Євген Коновалець", а Данило Саламiн - "Електронний архiв українського визвольного руху".
    Книга"Сила волi. Євген Коновалець" - перша iлюстрована бiографiя засновника ОУН. У книзi - документи та свiдчення очевидцiв, власнi спогади, унiкальнi фотографiї.
    "Євген Коновалець був творцем однiєї з найкращих частин української армiї у вiйнi за державнiсть 1917-1921 рокiв. Його життя - це iсторiя вiйськовика, який умiв воювати, але чудово опанував полiтичнi методи боротьби. Iсторiя полiтика, котрий робив усе, щоб об'єднати Схiд i Захiд. Iсторiя лiдера, що пiсля поразки зумiв дати нову надiю й пiдняти на нову боротьбу", - каже автор книги iсторик Iгор Дерев'яний.
    "Електронний архiв визвольного руху" avr.org.ua є спiльним проектом Центру дослiджень визвольного руху, Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка та Нацiонального музею "Тюрма на Лонцького". Сьогоднi в Е-архiвi доступнi копiї 11004 документiв. Мiсiя проекту - робити минуле доступним. Тут можна знайти iмена та прiзвища, дати народження, професiї, дiяльнiсть, що призвела до арешту, винесенi вироки, попереднi ув'язнення, кiнець поточного термiну ув'язнення, адреси родин та адреси у в'язницi чи засланнi.
    Задля цiєї зустрiчi в читальному залi бiблiотеки Ольгою Тарадай,бiблiотекарем I категорiї була органiзована розгорнута книжково-iлюстративна виставка "Безсмертний лицар:Євген Коновалець"
    Органiзатори зустрiчi:Центральна мiська бiблiотека та Iнформацiйно-методичний центр освiти.
    Надiя Пилипчук,провiдний методист МЦБС
    На головну культура бiблiотеки...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради