Культура - бiблiотеки мiста << Назад
 "Що, вулице, є в iменi твоїм..."
    Iсторiя мiста твориться на наших очах, минуле Кристинополя з кожним днем вiддаляється. Для мешканцiв мiста воно має виняткову цiннiсть - це наша батькiвщина, наш дiм i нам у цьому домi жити i про нього дбати. Виховати в дитинi любов до рiдного мiста допомагають розповiдi батькiв, вчителiв, а також чимало книг, якi є в бiблiотеках мiста. У бiблiотецi-фiлiї№9 краєзнавчу подорож "Вiдкрий для себе рiдне мiсто". Провiдний бiблiотекар Ольга Бондарчук розповiла про минуле Червонограда, а далi поставила перед читачами такi запитання:"А чи замислювалися ви, йдучи знайомими вулицями, чому вони носять саме таке iм'я? Якi загадки та таємничi iсторiї минулого приховують вони в собi?".
    Адже майже кожна вулиця, архiтектурна будiвля мають свою iсторiю. I нашi читачi: Марич Роман, Шалагiнова Вiра, Гуменюк Богдан, Тарчанин Дiана, Бурлака Володимир, Лемега Дмитро, Звiрко Олександр, Мiщук Роман, Шульган Сергiй та iншi заздалегiдь пiдготували розповiдi про вулицi, на яких вони живуть. Пiсля цiкавої i змiстовної iнформацiї наших юних друзiв була проведена вiкторина "Чи знаєш ти свiй край?", а на завершення подорожi був запропонований перегляд слайд-фiльму про Червоноград.
    Вiдвiдуючи масовi заходи в нашiй бiблiотецi та читаючи краєзнавчу лiтературу, дiти отримують знання з iсторiї, культури, економiки краю та мiста. Дуже приємно, що наша краєзнавча робота не є марною, що вона потрiбна i затребувана читачами, не залишає їх байдужими i спонукає до вивчення рiдного краю.
    На головну культура бiблiотеки...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради