Культура - бiблiотеки мiста << Назад
 Вшановуємо Василя Бобинського
    На вiдзначення 115-ї рiчницi вiд дня народження нашого видатного земляка - поета, публiциста,перекладача, лiтературного критика Василя Петровича Бобинського мiськi бiблiотеки Червонограда органiзували та провели цiлий ряд цiкавих i змiстовних заходiв - лiтературнi вечори, поетичнi години, книжковi виставки, тематичнi полицi тощо.
    Так у бiблiотецi-фiлiї №2 було проведено лiтературну годину "Василь Бобинський - доба i доля". У бiблiотецi -фiлiї №3 увагу читачiв привертає книжкова виставка "Василь Бобинський: лiтературний портрет". Лiтературнi читання "Гаряче серце у залiзному панцирi" вiдбулися у бiблiотецi - фiлiї №9, а мiська бiблiотека для дiтей запросила юних читачiв на вечiр - елегiю "Василь Бобинський - знаний i незнаний".
    У старiй частинi мiста бiблiотеки - фiлiї №1 та №8 спiльно провели цiкавий захiд - годину лiтературного портрету "Його життя - вогонь i боротьба". Перед початком заходу його учасники поклали кошик квiтiв до пiднiжжя пам'ятника Василю Бобинському.
    11 березня у читальному залi центральної мiської бiблiотеки вiдбувся лiтературний вечiр ":Я жив думами i болями свого народу:",присвячений життю i творчостi Василя Бобинського.
    У залi - активнi читачi бiблiотеки, студенти гiрничо-економiчного коледжу,червоноградськi поети,представницi Незалежного жiночого товариства "Прозерок", Соснiвського Благодiйного Фонду "Еко-Милосердя"
    Бiблiотекар читального залу Ольга Тарадай ознайомила iз творчою спадщиною Василя Бобинського, iз виданнями його творiв,представленими на виставцi "Талант багатогранний i неповторний". Ця ж виставка на сайтi бiблiотеки розмiщена як вiртуальна.
    Ведучi вечора Руслана Федюк i Вiра Олеш розкрили перед глядачами сторiнки бiографiї поета, розповiли про його службу в Усусусах, про виїзд в радянську Україну i гiрке розчарування в реалiях соцiалiзму, про арешт i пiвнiчнi табори, про репресiї та долю дружини поета i його сина Бориса.
    У заходi взяла участь колишнiй керiвник мiської органiзацiї Товариства книголюбiв Iванна Левицька, яка розповiла про спорудження у Червоноградi па'ятника Василю Бобинському.
    Поетичнi рядки Бобинського, його лiрика i громадянська поезiя пролунали у виконаннi ведучих Руслани Федюк та Вiри Олеш,працiвникiв центральної мiської бiблiотеки Тетяни Остапюк i Галини Полянської, червоноградських поетiв Людмили Ржегак та Михайла Репецького, поета з Жовкiвщини Богдана Бовшика, студентiв гiрничо-економiчного коледжу Андрiя Моськiна та Олени Демонової.
    Пiсню на слова Василя Бобинського виконав студент цього ж коледжу Iван Тлучкевич. Справжнiм сюрпризом для учасникiв вечора стало виконання нової пiснi на слова поета,яку виконали соснiвчани - трiо "Галичанка"( музика соснiвського композитора Iгоря Байора). У їхньому ж виконаннi пролунала вiдома пiсня "Оксано, Оксано" на вiрш сина - Бориса Бобинського.
    Лiтературний вечiр, який тривав майже двi години, завершився пiд схвальнi оплески присутнiх. Його органiзаторам вдалося приємно вразити глядачiв, якнайповнiше розкрити яскравий образ нашого талановитого земляка.
    Також 13 березня в актовому залi гiрничо - економiчного коледжу вiдбулася святочна академiя приурочена до ювiлею письменника - галичанина за участю центральної мiської бiблiотеки та лiтературного об'єднання iм. Василя Бобинського.
    Бiблiотекар ЦМБ О. Подольчак
    На головну культура бiблiотеки...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради