Пiдтримка АТО
 ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ШТАБ ПIДТРИМКИ АТО (ВIДЕО)
    В мiстi Червоноградi створено штаб пiдтримки АТО (Далi "Штаб") з метою координацiї дiй для пiдтримки добровольцiв та вiйськовозобов'язаних, що приймають участь в АТО,
    Штаб координує дiяльнiсть регiональних об'єднань волонтерiв, Самоооборони, Автомайдану та iнших органiзацiй.
    Штаб забезпечує збiр пожертв та здiйснює доставку учасникам АТО необхiдних продуктiв та матерiалiв, включаючи продукти харчування, одяг, бiлизнку, засоби особистої гiгiєни i iндивiдуального захисту, рiзноманiтнi технiчнi засоби, в т.ч засоби зв'язку, електрогенератори, запчастин та iн.
    З метою виконання поставлених завдань штаб здiйснює збiр та облiк пожертв в натуральному виглядi та у виглядi грошових коштiв, за якi виконуються закупи.
    Для пiдвищення ефективностi виконання поставлених завдань Штаб взаємодiє iз органами влади, вiйськовим комiсарiатом та бойовими пiдроздiлами...
    Адреса Штабу: м.Червоноград, Шевченка, 5.
    Графiк роботи: понедiлок-пятниця 16:00-20:00. Субота 10:00-16:00
    Запрошуємо до спiвпрацi
    Начальник Штабу.
    На головну пiдтримка АТО...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради