Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
ЧЕРВОНОГРАДСЬКI ШКОЛЯРI МАЮТЬ МОЖЛИВIСТЬ ВIДВIДАТИ СЛОВАЧЧИНУ

21 червня до мiського голови Червонограда Андрiй Залiвський завiтала делегацiя iз Словаччини...

Останнi новини
29.06.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 17 - 23 червня 2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 3 330,2тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 139,3 тис.грн.; - субвенцiя на допомоги сiм"ям з дiтьми - 285,5 тис.грн.; - До спецiального фонду бюджету надiйшло 0,3 тис.грн. (без власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9041,6 тис.грн.; - оплату за спожитi енергоносiї бюджетними установами - 165,5 тис.грн.; - продукти харчування - 69,0 тис.грн.; - спортивнi заходи - 13,0 тис.грн.; - культурно-мистецькi заходи - 68,5 тис.грн.; - оздоровлення дiтей в таборах - 99,8 тис.грн; - стипендiї - 449,3 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 285,5 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 41,3 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 122,0 тис.грн; - благоустрiй мiста - 442,5 тис.грн.; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 24,6 тис.грн.; - житлово-експлуатацiйне господарство - 199,9 тис.грн.; - поточний ремонт дорiг - 18,6 тис.грн.;- субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 66,3 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 28,2 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт шкiл - 137,4 тис.грн.; - реконструкцiя будiвлi амбулаторiї сiмейної медицини - 40,9 тис.грн.; - капiтальний ремонт ДНЗ № 18 - 20,9 тис.грн.; - капiтальний ремонт дороги по вулицi Бандери - 44,1 тис.грн.

21.06.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 10 - 16 червня 2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 10 291,5тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 139,3тис.грн.; - освiтня субвенцiя - 4934,6тис.грн.; - медична субвенцiя - 2491,4тис.грн.; - субвенцiя на вiдшкодування пiльг та субсидiй - 172,1 тис.грн.; До спецiального фонду бюджету надiйшло 7,7тис.грн. (без власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 14152,1 тис.грн.; - оплату за спожитi енергоносiї бюджетними установами- 330,8 тис.грн.; - стипендiї - 1,8 тис.грн.; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 16,2 тис.грн.; - медикаменти - 188,0 тис.грн.; - пiльговi медикаменти - 95,0 тис.грн.; - пiльгове зубопротезування - 6 тис.грн.; - продукти харчування - 32,0 тис.грн.; - спортивнi заходи - 8,2 тис.грн.; - навчання з питань пожежної безпеки - 2,9 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 172,1 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 171,9 тис.грн; - поточний ремонт дорiг - 284,8 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка та с.Гiрник - 107,8 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт внутрiквартальних дорiг - 3,2 тис.грн.; - капiтальний ремонт пасажирських лiфтiв - 114,2 тис.грн.; - аванс на закупку матерiалiв для капiтального ремонту загальноосвiтнiх шкiл - 65,8 тис.грн.; - експертиза будiвництва спортивного майданчика ЧЗШ №7 - 3,2 тис.грн.

13.06.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 3 червня - 9 червня 2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 8928,1 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - субвенцiя на допомоги сiм"ям з дiтьми - 6756,8 тис.грн.; До спецiального фонду бюджету надiйшло 37,9тис.грн. (без власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 2,3 тис.грн.; продукти харчування - 30,0 тис.грн.; спортивнi заходи - 8,5 тис.грн.; допомоги сiм'ям з дiтьми - 6754,1 тис.грн.; пiльги, субсидiї, компенсацiї - 170,0 тис.грн.; предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 115,2 тис.грн.; послуги наданi бюджетним установам - 8,0 тис.грн; поточний ремонт дорiг - 188,1 тис.грн.; субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 23,7 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: будiвництво пам'ятника Тарсикiї Мацькiв - 15,0 тис.грн.; капiтальний ремонт харчоблоку ЧЗШ № 12 - 73,3 тис.грн.; придбання комп'ютерної технiки для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 57,6 тис.грн.; придбання килима борцiвського для спортивної школи - 123,8 тис.грн.

10.06.2016 Вiдбулось засiдання мiської Координацiйної ради з питань протидiй торгiвлi людьми, попередження насильства в сiм'ї та гендерної рiвностi
07.06.2016 р. вiдбулось засiдання мiської Координацiйної ради з питань протидiй торгiвлi людьми, попередження насильства в сiм'ї та гендерної рiвностi, де було обговорено питання щодо взаємодiї структурних пiдроздiлiв, на якi покладається здiйснення заходiв iз зазначених питань.

10.06.2016 Вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань допомоги учасникам АТО
14 червня о 15:00 у великiй сесiйнiй залi вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань допомоги учасникам АТО. Органiзатори запрошують учасникiв АТО 4 - ої хвилi мобiлiзацiї та всiх бажаючих.

10.06.2016 Вiдбудеться оргкомiтет з вiдзначення Дня Мiста та Дня Молодi
У понедiлок, 13 червня о 15:00 вiдбудеться оргкомiтет з вiдзначення Дня Мiста та Дня Молодi, а о 16:00 - з Дня Незалежностi України. До участi запрошують усiх охочих.

08.06.2016 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 6756,8 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за червень 2016 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку протягом 09 - 10 червня 2016 року для виплати 5424 отримувачам соцiальних допомог.

07.06.2016 Управлiння працi та соцiального захисту населення скеровує на реабiлiтацiю iнвалiдiв та учасникiв бойових дiй з числа учасникiв АТО
До управлiння необхiдно подати: - заяву; - посвiдчення на пiльги; - документ про безпосередню участь в АТО. Контактний телефон: 4-78-19, 4-10-65.

06.06.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 27 травня - 2 червня 2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 14 236,9 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: базова дотацiя - 139,3 тис.грн.; стабiлiзацiйна дотацiя - 492,3 тис.грн.; субвенцiя на пiльги та субсидiї населенню - 1340,7 тис.грн.; освiтня субвенцiя - 4 934,6 тис.грн.; медична субвенцiя - 2 282,0 тис.грн.. До спецiального фонду бюджету надiйшло 205,9 тис.грн. (без власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 215,7 тис.грн ; оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 116,1 тис.грн.; медикаменти - 211,4 тис.грн.; продукти харчування - 60,0 тис.грн.; розробка схем та проектних рiшень масового застосування - 30,1 тис.грн.; спортивнi заходи - 10,0 тис.грн.; пiльговi пенсiї - 38,0 тис.грн.; пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1834,3 тис.грн.; пiльговi медикаменти - 95,0 тис.грн.; предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 136,7 тис.грн.; послуги наданi бюджетним установам - 90,9 тис.грн; житлово-експлуатацiйне господарство - 399,8 тис.грн.; надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 13,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 13,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 22,5 тис.грн.; поточний ремонт дорiг - 69,5 тис.грн.; благоустрiй мiста - 122,7 тис.грн.

19.05.2016 У Червоноградi вiдкрили хлiбзавод на 155 робочих мiсць
17 травня у Червоноградi офiцiйно вiдкрили хлiбзавод та презентували торгову марку "Кристинопiль хлiб". Власниками його є СП "Київ - Захiд"
      Щодоби на хлiбзаводi випiкатиметься 20 тонн хлiбобулочних виробiв бiльше нiж 30 -ти найменувань. Тут будуть використанi традицiйнi технологiї виробництва хлiба за класичними державними стандартами України iз вiтчизняної сировини.
      Побували на вiдкритi очiльники Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї Олег Синютка та Iрина Гримак, мiський голова Червонограда Андрiй Залiвський, голова Сокальської РДА Олег Пелех та iншi гостi.
      Мiський голова Червонограда Андрiй Залiвський зазначив, що дуже добре, що область допомогла у ремонтi дорiг у сторону Радехова та Сокаля. Це дасть можливiсть доставляти хлiбобулочнi вибори у рiзнi куточки областi.
      Окрiм цього, голова Львiвської ОДА оглянув стан дорiг та побував у лiкарнi м.Соснiка, де проводиться реабiлiтацiя атовцiв.

16.05.2016 Не буде газу!
Червоноградське управлiння по експлуатацiї газового господарства ПАТ "Львiвгаз" доводить до Вашого вiдома, що в зв'язку з плановими ремонтно - профiлактичними роботами на АГРС "Червоноград", Волинським ЛВУМГ УМГ "Львiвтрансгаз" буде припинено газопостачання в м.Червоноград, м.Соснiвка та смт.Гiрник 18.05 з 9:00 до 19.05 18:00

10.05.2016 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 6397,6 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за травень 2016 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку протягом 11-12 травня 2016 року для виплати 5467 отримувачам соцiальних допомог

06.05.2016 5 травня в Народному домi вiдбулася нарада з нагоди Всесвiтнього дня охорони працi пiд девiзом "Стрес на робочому мiсцi - колективний виклик
На нарадi були присутнi: начальник управлiння працi та соцiального захисту населення Iрина Шмирко; психолог практик Червоноградської мiської лiкарнi Порiцька Вiкторiя; страховий експерт з охорони працi вiддiлення ВД ФССНВ Василь Махник; начальник вiддiлу з питань працi, сiмейної полiтики та постраждалих внаслiдок аварiї на ЧАЕС УПСЗН Ольга Обшанська. У нарадi прийняли участь бiльше 50 iнженерiв та вiдповiдальних з охорони працi пiдприємств, установ, органiзацiй. У ходi наради висвiтленi питання щодо аналiзу стану виробничого травматизму та професiйної захворюваностi в м. Червоноградi i в Сокальському районi, нещасних випадкiв невиробничого характеру по м. Червонограду за перший квартал 2016 року; психосоцiальнi ризики та стрес на робочому мiсцi; соцiально-психологiчний клiмат в трудовому колективi; профiлактика стресiв на робочому мiсцi ".

05.05.2016 День пам'ятi та примирення
6 травня о 14:00 бiля Хреста, що на Вiчевiй площi вiдбудеться молебень з нагоди Дня пам'ятi та примирення,який в Українi святкують 8 травня. Оргкомiтет запрошує червоноградцiв вшанувати пам'ять полеглих українцiв.

28.04.2016 Вiдбулися урочистi заходи з нагоди вшанування 30-ї рiчницi аварiї на ЧАЕС
У вiвторок, 26 квiтня 2016 року у м.Львiв вiдбулися урочистi заходи з нагоди вшанування 30-ї рiчницi аварiї на ЧАЕС бiля пам'ятного знаку "Героям i жертвам Чорнобиля" та концерт-реквiєм "Чорнобиль - бiль i скорбота України" у примiщеннi Львiвської обласної фiлармонiї. Проїзд постраждалих мм.Червонограда, Соснiвки для участi у даних заходах забезпечила Червоноградська мiська рада.

28.04.2016 Iз пiдприємцями ринку "Левада" адмiнiстрацiя укладе договори
25 квiтня вiдбулась нарада щодо дiяльностi КП "Ринок" Левада" за участю мiської влади, представникiв ЗМI, новопризначеного керiвника ринку та пiдприємцiв, що здiйснюють торгiвлю на данiй територiї. Зокрема, останнiми пiдiймалось питання про угоди мiж керiвництвом та пiдприємцями, торгiвлю за межами базару, а також встановлення цiн на ринку.
      Анатолiй Жук, керiвник ринку, повiдомив присутнiх про проблемну ситуацiю на пiдприємствi, в тому числi про арешт рахункiв Господарським судом Львiвської областi.
      Мiський голова Андрiй Залiвський розповiв, що на сесiю буде винесено питання про внесення змiн в статут комунального пiдприємства "Ринок "Левада" щодо встановлення тарифiв виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради згiдно з документами та економiчно обгрунтованими розрахунками, поданих адмiнiстрацiєю пiдприємства, вiдповiдно до чинного законодавства.
      У результатi на нарадi було вирiшено укласти угоди мiж пiдприємцями, якi торгують, з адмiнiстрацiєю ринку та пiдготувати документи на сесiю ради про внесення змiн у статут пiдприємства.


Он-лайн трансляцiя


Це цiкаво!
Музейна вiтальня
Життя мiста на сторiнках його iсторiї, музейних виставках та експозицiях
Книжкова полиця
Бiблiотека - це скарбниця всiх багатств людського духу

Газета Новини Прибужжя

Мiський голова Андрiй Залiвський
       
РАДИЙ ВIТАТИ ВАС НА ОФIЦIЙНОМУ САЙТI
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ!
       Надiюсь, що iнформацiя, котра тут розмiщена допоможе у вирiшеннi Ваших питань.
       Свої пропозицiї щодо оформлення та наповнення сайту надсилайте на поштову скриньку:
       orgv78@ukr.net
       
З повагою, мiський голова Червонограда
Андрiй Залiвський

Управлiння юстицiї iнформує
2013 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради