Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
НА ВИКОНКОМI ГОВОРИЛИ ПРО СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОКРЕМИХ КАТЕГОРIЙ НАСЕЛЕННЯ

Cтан виконання Програми по соцiальному захисту окремих категорiй населення на 2016 рiк було першим на порядку денному засiдання виконавчого комiтету...

Останнi новини
05.12.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 25.11.2016 - 01.12.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 15 217,8 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- Базова дотацiя - 139,4 тис.грн; - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства- 375,1 тис.грн.; - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню - 3 526,7 тис.грн; - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй - 1 046,0 тис.грн; - Освiтня субвенцiя - 2 809,9 тис. грн.; - Медична субвенцiя - 2 522,4 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 0,8 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 55,6 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 594,5 тис.грн.; - медикаменти - 45,9 тис.грн.; - пiльговi пенсiї - 36,0 тис.грн.; - пiльговi медикаменти - 226,7 тис.грн.; - пiльгове зубопротезування - 5,0 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 375,1 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 3526,7 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 245,0 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 22,6 тис.грн; - житлово-експлуатацiйне господарство - 234,7 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 13,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 13,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 42,0 тис.грн.; - поточний ремонт дорiг - 64,9 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 14,4 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт БДЮТС - 77,6 тис.грн.; - придбання музичного обладнання для Народного дому - 90,0 тис.грн.; - реконструкцiя iнфекцiйного вiддiлення в лiкарнi - 46,6 тис.грн.; - субвенцiя на будiвництво кладовища - 246,0 тис.грн.; - субвенцiя на реконструкцiю мереж зовнiшнього освiтлення на основi LED технологiй по вулицi Белзька - 60,0 тис.грн., по вулицi Бобинського - 230,0 тис.грн., по вулицi Богуна - 120,0 тис.грн., по вулицi Олеся - 70,0 тис.грн., по вулицi Будiвельнiй - 154,0 тис.грн., по вулицi Грiнченка - 230,0 тис.грн., по вулицi Мазепи - 230,0 тис.грн., по вулицi Шевченка - 290,0 тис.грн., по вулицi Шухевича - 296,0 тис.грн., по вулицi Л.Українки - 100,0 тис.грн., по вулицi Залiзничнiй - 220,0 тис.грн. - капiтальний ремонт ЧЗШ № 5 - 35,5 тис.грн.; - придбання камери морозильної та бойлера для ЧЗШ № 1 - 16,1 тис.грн.; - придбання шафи холодильної для ЧЗШ № 5 - 24,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт ЧЗШ № 8 - 10,2 тис.грн.; - капiтальний ремонт БДЮТЧ - 34,9 тис.грн.; - капiтальний ремонт теплової iзоляцiї по вулицi Шептицького - 71,7 тис.грн., по вулицi Хмельницького - 92,1 тис.грн., по вулицi Сокальськiй - 46,5 тис.грн., в м. Соснiвка - 36,8 тис.грн. - капiтальний ремонт теплових мереж по вулицi Стуса - 45,8 тис.грн.

30.11.2016 Збори до 25 - рiччя Референдуму
Депутати першого демократичного скликання iнiцiюють урочистi збори, присвяченi 25 - тiй рiчницi Всеукраїнського референдуму,якi вiдбудуться у четвер, 1 грудня об 11:30 у сесiйнiй залi мiської ради.

28.11.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 18.11.2016 - 24.11.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 8 104,3 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - Базова дотацiя - 139,4 тис.грн; - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства- 354,2 тис.грн.; - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню - 3 000,0 тис.грн; - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - 8,9 тис.грн; - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй - 1 200,0 тис.грн; - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво (придбання) житла для сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв, якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї - 982,1 тис. грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 1 117,3 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 8368,2 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 430,4 тис.грн.; - медикаменти - 33,0 тис.грн.; - продукти харчування - 169,5 тис.грн.; - пiльговi пенсiї - 38,0 тис.грн.; - стипендiї - 315,1 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 352,8 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 3008,9 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 103,2 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 520,6 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 11,0 тис.грн.; - запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 250,0 тис.грн.; - фiнансова допомога громадськiй органiзацiї "Промiнь Надiї" - 6,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 30,3 тис.грн., в тому числi: зарплата - 27,1 тис.грн., електроенергiя - 3,2 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 102,1 тис.грн., в тому числi: зарплата - 69,4 тис.грн., електроенергiя - 14,5 тис.грн., харчування - 17,6 тис.грн., послуги - 0,3 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 12,6 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт ДЮСШ № 1 - 20,0 тис.грн.; - придбання мiкроскопа та апарата "Полюс" для лiкарнi - 26,9 тис.грн.; - реконструкцiя харчоблоку лiкарнi - 15,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт будiвлi ЧЗШ № 2 - 7,9 тис.грн.; - придбання швейної машинки для ЧЗШ № 7 - 7,8 тис.грн.; - реконструкцiя водопроводу по вулицi Яворницького - 13,4 тис.грн.; - лiквiдацiя наслiдкiв аварiї на каналiзацiйному колекторi по вулицi Мазепи - 69,6 тис.грн.; - капiтальний ремонт лiфтiв по вулицi Мазепи 20 - 148,6 тис.грн., та по вулицi Iвасюка 12 - 141,5 тис.грн.; - придбання принтера для мiського фiнансового управлiння - 6,5 тис.грн.; - субвенцiя на капiтальний ремонт Соснiвського народного дому - 42,2 тис.грн.

21.11.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 11.11.2016 - 17.11.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 8 038,3 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: -освiтня субвенцiя - 2 497,2 тис.грн; - медична субвенцiя - 2 282,0 тис.грн.; До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 15,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 2378,9 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 7,3 тис.грн.; - медикаменти - 163,7 тис.грн.; - продукти харчування - 190,0 тис.грн.; - розробка схем та проектних рiшень масового застосування - 19,4 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 15,0 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 132,7 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 109,4 тис.грн; - житлово-експлуатацiйне господарство - 190,0 тис.грн.; - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремих категорiй громадян - 72,5 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 8,9 тис.грн., в тому числi: зарплата - 4,1 тис.грн., харчування - 4,8 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - придбання холодильника для лiкарнi - 10,2 тис.грн.; - капiтальний ремонт покрiвлi ДНЗ № 12 - 32,5 тис.грн.; - придбання електричних плит для ЧЗШ № 1, ЧЗШ № 6 - 20,6 тис.грн.; - придбання морозильних камер для ЧЗШ № 2, ЧЗШ № 3, ЧЗШ № 5 - 23,3 тис.грн.; - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв - 21,6 тис.грн.; - встановлення освiтлення алеї бiля дитячого мiстечка - 72,8 тис.грн.; - встановлення освiтлення дорiжки по вулицi Сокальська - 58,0 тис.грн.; - внески в статутний фонд КП "ЧЖКС" (придбання автомобiля) - 456,9 тис.грн.; - придбання морозильної камери для гiмназiї - 7,5 тис.грн.; - внески в статутний фонд КП "Комунальник" (навiсне обладнання) - 6,5 тис.грн.

14.11.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 04.11.2016 - 10.11.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 10 550,6 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 139,4 тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям -6 702,3 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 19,2 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - 0, 4 тис.грн.; - iнша субвенцiя - 63,4 тис.грн. - До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 1,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 4609,5 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 851,2 тис.грн.; - медикаменти - 109,0 тис.грн.; - продукти харчування - 244,6 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 6702,3 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 45,8 тис.грн.; - пiльговi медикаменти - 170,0 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 170,5 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 125,3 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 16,3 тис.грн.; - запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 50,0 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 6,0 тис.грн.; - фiнансова допомога громадськiй органiзацiї "Нiка" - 14,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 25,3 тис.грн., в тому числi: зарплата - 22,8 тис.грн., теплопостачання - 2,5 тис.грн. - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 88,9 тис.грн., в тому числi: зарплата - 65,1 тис.грн., теплопостачання - 21,0 тис.грн., харчування - 2,8 тис.грн. - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 10,1 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - придбання музичних iнструментiв для шкiл естетичного виховання дiтей - 45,0 тис.грн.; - придбання комп'ютера для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 19,6 тис.грн.; - придбання телевiзора для ЧЗШ № 9 - 10,0 тис.грн.; - придбання мультимедiйного проектора для ЧЗШ № 3 - 8,2 тис.грн.; - придбання пральної машини для терцентру - 12,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт ДНЗ № 16 - 20,6 тис.грн.; - поповнення статутного фонду КП "ЧТКЕ" - 1037,0 тис.грн.; - придбання системного блоку для лiкарнi - 9,3 тис.грн.; - капiтальний ремонт покрiвлi гаражiв на територiї лiкарнi - 26,5 тис.грн.; - капiтальний ремонт полiклiнiки для дорослих - 25,1 тис.грн.; - капiтальний ремонт дитячої полiклiнiки - 70,8 тис.грн.; - капiтальний ремонт станцiї юних технiкiв - 13,8 тис.грн.; - влаштування освiтлення по вулицi Наливайка - 10,2 тис.грн., вулиця Новодвiрська - 11,2 тис.грн., вулиця Миру - 12,1 тис.грн.; - експертна грошова оцiнка земельних дiлянок - 28,1 тис.грн.

09.11.2016 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 6702,3 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за листопад 2016 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку 10 - 11 листопада 2016 року для виплати 5409 отримувачам соцiальних допомог.

07.11.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 28.10.2016 - 03.11.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 9 350,6 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 139,4 тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 111,6 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 1 029,5 тис. грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй - 216,0 тис. грн.; - освiтня субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам - 2 497,2 тис. грн.; - медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам - 2 282,0 тис.грн.; - iншi субвенцiї - 6,1 тис. грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 295,7 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 390,5 тис.грн.; - медикаменти - 29,0 тис.грн.; - продукти харчування - 169,0 тис.грн.; - портивнi заходи - 15,0 тис.грн.; - субвенцiя на придбання канцтоварiв для багатодiтних сiмей - 6,1 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 111,6 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1029,5 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 161,7 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 36,3 тис.грн; - житлово-експлуатацiйне господарство - 190,0 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 13,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 13,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 22,0 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 269,3 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 3,3 тис.грн. (зарплата) - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 19,7 тис.грн., в тому числi: харчування - 18,3 тис.грн., водопостачання - 1,4 тис.грн.; Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт водогону по вулицi Сокальська - 247,6 тис.грн.; - капiтальний ремонт водогону "Бендюзький водозабiр-Застава-Соснiвка" в районi рiчки Рата - 247,6 тис.грн.; - субвенцiя м. Соснiвка на капiтальний ремонт даху житлового будинку - 114,9 тис.грн.; - субвенцiя на соцiально-економiчний розвиток (будiвництво кладовища) - 216,0 тис.грн.; - придбання пральної машини для ДНЗ №4 - 9,0 тис.грн.; - придбання газонокосарки для ДЮСШ № 2 - 10,0 тис.грн.

31.10.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 21.10.2016 - 27.10.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 7 707,9 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу- 501,7 тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 1 508,6 тис.грн.; - iншi субвенцiї - 887,5 тис. грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 13,7 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 8473,4 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 161,1 тис.грн.; - продукти харчування - 91,8 тис.грн.; - спортивнi заходи - 5,1 тис.грн.; - стипендiї - 316,0 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 500,3 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1508,6 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 60,1 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 626,6 тис.грн; - житлово-експлуатацiйне господарство - 60,0 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 12,7 тис.грн.; - субвенцiя з обласного бюджету на поточний ремонт дорiг - 800,0 тис.грн.; - субвенцiя УДКСУ на придбання вхiдних металевих дверей i папiр рулонний - 30,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 26,7 тис.грн., в тому числi: зарплата - 24,7 тис.грн., електроенергiя - 2,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 97,9 тис.грн., в тому числi: зарплата - 83,6 тис.грн., харчування - 1,6 тис.грн., електроенергiя - 12,7 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 3,0 тис.грн. (зарплата); Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - спiвфiнансування обласного мiкропроекту по капiтальному ремонту спортзалу в ЧЗШ № 8 - 51,2 тис.грн.; - спiвфiнансування обласного мiкропроекту по реконструкцiї амбулаторiї сiмейної медицини - 32,8 тис.грн.; - капiтальний ремонт будинку дитячої юнацької творчостi в м. Соснiвка - 32,4 тис.грн.

24.10.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 14.10.2016 - 20.10.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 3 782,0 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: -базова дотацiя - 139,4тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот (бюджети: районiв та мiст республiканського (в АРК) та обласного значення) - 1 830,8 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 7,8 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 147,9 тис.грн.; - медикаменти - 35,3 тис.грн.; - продукти харчування - 30,5 тис.грн.; - спортивнi заходи - 4,1 тис.грн.; - культурно-мистецькi заходи - 5,0 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1875,7 тис.грн.; - пiльговi медикаменти - 47,9 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 32,1 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 100,1 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 5,5 тис.грн.; - запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 93,3 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 7,6 тис.грн., в тому числi: харчування - 6,9 тис.грн., послуги - 0,7 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - придбання шафи холодильної для ЧЗШ № 9 - 24,1 тис.грн.; - придбання обладнання для капiтального ремонту лiфтiв - 199,2 тис.грн.; - капiтальний ремонт внутрiшньо квартальних дорiг по вулицях Стуса 14, та Шухевича 2 - 143,1 тис.грн.; - придбання комп'ютерної технiки для мiського фiнансового управлiння - 9,6 тис.грн.; - придбання копiювального апарату для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 17,4 тис.грн; - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв - 11,2 тис.грн.

21.10.2016 Реабiлiтацiя учасникiв АТО
Управлiння працi та соцiального захисту населення повiдомляє, що учасники АТО можуть пройти безкоштовну реабiлiтацiю в готельно-оздоровчому комплексi ТОВ "Хирiв-Рент-Iнвест" (Львiвська обл., Старосамбiрський р-н, м.Хирiв). Термiн реабiлiтацiї - 14 днiв. Путiвка включає: реабiлiтацiю, проживання, 3-х разове харчування, басейн, спортзал, тренажерний зал. Для отримання послуг до управлiння працi та соцiального захисту населення (вул.Сокальська, 1, Ш-й поверх, каб.309) необхiдно подати посвiдчення учасника бойових дiй та документ, що пiдтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операцiї в районах її проведення. Контактний тел. 4 10 65.

17.10.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 07.10.2016 - 13.10.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 9 334,1 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- базова дотацiя - 139,4 тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу -0,3 тис.грн; - медична субвенцiя -2 282,0 тис.грн; - освiтня субвенцiя - 2 497,2 тис.грн; - iнша субвенцiя - 76,5 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 13,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 6651,4 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 5,6 тис.грн.; - медикаменти - 50,2 тис.грн.; - продукти харчування - 136,1 тис.грн.; -культурно-мистецькi заходи - 19,3 тис.грн.; - виплати дiтям-сиротам - 26,1 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 161,3 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 13,4 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 32,1 тис.грн.; - житлово-експлуатацiйне господарство - 361,6 тис.грн.; - поточний ремонт дорiг - 72,3 тис.грн.; - компенсацiйнi виплати перевiзнику за проїзд мешканцiв до садово-городнiх масивiв - 60,5 тис.грн.; - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремих категорiй громадян - 135,9 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 20,2 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 63,0 тис.грн., в тому числi: зарплата - 58,4 тис.грн., харчування - 4,6 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: -капiтальний ремонт ЧСШ № 8 та ЧНВК № 13 - 103,3 тис.грн.; - влаштування освiтлення на пiшохiднiй дорiжцi бiля ЧЗШ № 12 та гiмназiї - 23,2 тис.грн.; - пакувальний апарат для стерилiзацiї в лiкарнi - 15,0 тис.грн.; - реконструкцiя примiщення стерилiзацiї в лiкарнi - 82,7 тис.грн.

13.10.2016 До вiдома демобiлiзованих воїнiв АТО 6 хвилi
Для отримання соцiальних виплат, в тому числi передбачених рiшеннями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї, необхiдно звернутися до управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради за адресою: вул. Сокальська,1, м. Червоноград ( 4 - поверх, каб.404.), контактний телефон 4-65-93.

10.10.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 30.09.2016 - 06.10.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 14 351,7 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям - 6 808,1 тис.грн;- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй - 0,2 тис. грн.;- освiтня субвенцiя -2 497,2 тис.грн;- медична субвенцiя -2 282,0 тис.грн.До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 4,7 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) .Кошти загального фонду були спрямованi на:- виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 14,5 тис.грн ;- вiдрядження - 1,2тис.грн.;- субвенцiю на реалiзацiю програми "Електронна Львiвщина" - 11,9тис.грн.;- оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 110,3 тис.грн.;- пiльговi медикаменти - 150,0 тис.грн.;- медикаменти - 173,2тис.грн.;- продукти харчування - 125,0 тис.грн.;- державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм`ям - 998,5тис.грн.;- державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам - 1412,1тис.грн.;- пiльги, субсидiї, компенсацiї - 941,5 тис.грн.;- допомога при народженнi дитини - 3 456,0 тис.грн.;- мiсцевi пiльги населенню - 270,0 тис.грн.;- пiльгове зубопротезування - 6,0 тис.грн.;- виплату пенсiй та допомог - 38,0тис.грн; - на проведення поточного ремонту водопровiдної та опалювальної системи в Народному домi - 17,6тис.грн.;- предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ -109,3 тис.грн.;- послуги наданi бюджетним установам - 81,3 тис.грн;- благоустрiй мiста - 195,7 тис.грн.;- поточний ремонт дорiг - 344,1 тис.грн.;- фiнансову допомогу КП "Радiостудiя Новий Двiр" - 13,0тис.грн.;- фiнансову допомогу КП "Нептун" - 13,0тис.грн.;- фiнансову допомогу КП "Редакцiя газети "Новини прибужжя" - 22,0тис.грн.; - проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань - 15,0тис.грн.;- членськi внески Асоцiацiя мiст - 17,0тис.грн.;- субвенцiю бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 7,7тис.грн., зокрема на енергоносiї -1,7 тис.грн., на харчування -6,0тис.грн.;- субвенцiю бюджету с. Гiрник на поточний ремонт дорiг - 50,0тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на:- капiтальний ремонт загальноосвiтнiх шкiл та дошкiльних закладiв -113,1тис.грн.;- реконструкцiю Соснiвської мiзичної школи - 61,0тис.грн.;- будiвництво кладовища мiста Червонограда- 153,0 тис.грн.;- реконструкцiю будiвлi амбулаторiї сiмейної медицини -25,5 тисгрн.;- проектно-внутрiшнi роботи по детальному плану територiї в районi залiзно дорожнього та авто вокзалiв - 56,5тис.грн.

10.10.2016 Вiдбулось засiдання тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати
05.10.2016 року вiдбулось засiдання тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат. На засiдання комiсiї запрошено керiвникiв ДП "Львiввугiлля" та ПАТ "Укрзахiдвуглебуд", якi мають заборгованiсть iз виплати заробiтної плати та сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування. Керiвникам даних пiдприємств скеровано План невiдкладних заходiв щодо погашення заборгованостi iз заробiтної плати з метою пришвидшення роз'язання проблемних питань щодо погашення боргiв з виплати заробiтної плати.

07.10.2016 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 6808,1 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за жовтень 2016 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку 10 жовтня 2016 року для виплати 5427 отримувачам соцiальних допомог.

05.10.2016 Вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО
Iнформуємо Вас, що в середу, 12 жовтня, о 15:00 год. у великiй сесiйнiй залi (4-й поверх) Червоноградської мiської ради вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО. Запрошуються учасники АТО усiх хвиль демобiлiзацiї.

03.10.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 23.09.2016 - 29.09.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 4 428,3тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 196,6 тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати -24,0тис.грн; - iншi субвенцiї - 413,2 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 94,8 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9387,7 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 31,5 тис.грн.; - медикаменти - 12,0 тис.грн.; - продукти харчування - 95,8 тис.грн.; - субвенцiя на канцтовари багатодiтним сiм'ям - 5,1 тис.грн.; -стипендiї - 311,0 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 87,4 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 196,6 тис.грн.; - пiльгове зубопротезування - 6,0 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 24,9 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 28,3 тис.грн; - житлово-експлуатацiйне господарство - 32,2 тис.грн.; - поточний ремонт дорiг - 34,4 тис.грн.; - субвенцiя на виконання програми по виготовленню мiстобудiвної документацiї м. Соснiвка - 12,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 31,0 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 125,5 тис.грн., в тому числi: зарплата - 118,1 тис.грн., харчування - 6,3 тис.грн., послуги - 1,1 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 3,8 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт тепломереж по вулицi Клюсiвська - 186,1 тис.грн.; - влаштування освiтлення на пiшохiднiй дорiжцi бiля ЧЗШ № 12 та гiмназiї - 53,4 тис.грн.; - капiтальний ремонт загальноосвiтнiх шкiл - 281,7 тис.грн.; - спiвфiнансування обласного мiкропроекту по капiтальному ремонту ЧЗШ № 8 - 48,8 тис.грн.

27.09.2016 У жовтнi оновлять вiддiлення гемодiалiзу
26 вересня з вiзитом у Червоноградi побував головний лiкар Львiвської обласної клiнiчної лiкарнi Михайло Гичка разом iз депутатською комiсiєю Львiвської обласної ради. Питання,яке розглядали - це гемодiалiз. Як повiдомив мiський голова Червонограда Андрiй Залiвський, на другому поверсi хiрургiчного корпусу Червоноградської мiської центральної лiкарнi завершують ремонтнi роботи. Саме тут буде розширено вiддiлення гемодiалiзу. На разi це буде структура Львiвської обласної клiнiчної лiкарнi. Можливо, в перспективi стане вiддiленням нашої лiкарнi, адже кiлькiсть хворих зростає. У Червоноградi вiддiлення було створено 8 рокiв тому. Зараз недостатньо мiсця того що є. Тi люди, якi пiд'єднаннi до апарату штучної нирки живуть довше, але добавляються новi. Тому лiкарнi працюють практично цiлодобово, - повiдомив мiський голова Андрiй Залiвський. Попередньо було домовлено, що оновлене вiддiлення вiдкриють в серединi жовтня.

27.09.2016 Червоноградцiв просять запастись водою
Як повiдомив перший заступник мiського голови Дмитро Балко, 28 вересня КП "Червоноградводоканал" буде здiйснювати на магiстральному водопроводi замiну труби на полiетиленову у районi магазину "Рукавичка" по вулицi Сокальськiй. Данi роботи можуть призвести до погiршення якостi води або її вiдсутностi впродовж трьох днiв. Комунальники просять мешканцiв зробити попереднi запаси води.

26.09.2016 Комунальники випробовують тепломережу до опалювального сезону
26 вересня КП "Червоноградтеплокомуненерго" розпочало наповнення мереж зовнiшнього центрального опалення теплоносiєм. Про це повiдомив перший заступник мiського голови Дмитро Балко. На разi, холодною водою з робочим тиском 6-8 атмосфер промивають труби для виявлення та усунення неполадок, а також для налагодження роботи системи центрального опалення. Звертаємось до мешканцiв, якi проводять ремонтнi роботи н а внутрiбудинкових мережах та внутрiквартирних мережах центрального опалення. Просимо до 28 вересня завершити всi роботи, тому що будуть наповнюватись внутрiбудинковi мережi теплоносiєм, - говорить Дмитро Iгорович. Слiд зазначити, що старт опалювального сезону комунальники планують розпочати iз середини жовтня.

26.09.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 16.09.2016 - 22.09.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 2 340,3 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 139, 4тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 517,0 тис.грн До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 4,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 98,1 тис.грн.; - продукти харчування - 294,6 тис.грн.; - спортивнi заходи - 3,3 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 515,5 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 17,3 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 495,4 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 6,2 тис.грн.; - поточний ремонт дорiг - 261,9 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 28,8 тис.грн.; - субвенцiя м. Соснiвка на поточний ремонт дороги по вулицi Миру - 40,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 1,4 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 7,7 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - реконструкцiя проспекту Шевченка з влаштуванням майданчика для паркування - 200,5 тис.грн.; - придбання комп'ютера для ДНЗ № 12 - 8,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт ЧЗШ № 9 - 31,8 тис.грн.; - реконструкцiя будiвлi iнфекцiйного вiддiлення - 83,1 тис.грн.


Он-лайн трансляцiя


Це цiкаво!
Музейна вiтальня
Життя мiста на сторiнках його iсторiї, музейних виставках та експозицiях
Книжкова полиця
Бiблiотека - це скарбниця всiх багатств людського духу

Газета Новини Прибужжя

Мiський голова Андрiй Залiвський
       
РАДИЙ ВIТАТИ ВАС НА ОФIЦIЙНОМУ САЙТI
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ!
       Надiюсь, що iнформацiя, котра тут розмiщена допоможе у вирiшеннi Ваших питань.
       Свої пропозицiї щодо оформлення та наповнення сайту надсилайте на поштову скриньку:
       orgv78@ukr.net
       
З повагою, мiський голова Червонограда
Андрiй Залiвський

Управлiння юстицiї iнформує
2013 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради