Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
ОЛЕКСАНДР ГАНУЩИН ОГЛЯНУВ РОБОТИ ПО МIКРОПРОЕКТАХ

У середу, 3 серпня до Червонограда з робочим вiзитом завiтав голова Львiвської обласної ради Олександр Ганущин...

Останнi новини
24.10.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 14.10.2016 - 20.10.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 3 782,0 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: -базова дотацiя - 139,4тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот (бюджети: районiв та мiст республiканського (в АРК) та обласного значення) - 1 830,8 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 7,8 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 147,9 тис.грн.; - медикаменти - 35,3 тис.грн.; - продукти харчування - 30,5 тис.грн.; - спортивнi заходи - 4,1 тис.грн.; - культурно-мистецькi заходи - 5,0 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1875,7 тис.грн.; - пiльговi медикаменти - 47,9 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 32,1 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 100,1 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 5,5 тис.грн.; - запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 93,3 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 7,6 тис.грн., в тому числi: харчування - 6,9 тис.грн., послуги - 0,7 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - придбання шафи холодильної для ЧЗШ № 9 - 24,1 тис.грн.; - придбання обладнання для капiтального ремонту лiфтiв - 199,2 тис.грн.; - капiтальний ремонт внутрiшньо квартальних дорiг по вулицях Стуса 14, та Шухевича 2 - 143,1 тис.грн.; - придбання комп'ютерної технiки для мiського фiнансового управлiння - 9,6 тис.грн.; - придбання копiювального апарату для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 17,4 тис.грн; - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв - 11,2 тис.грн.

21.10.2016 Реабiлiтацiя учасникiв АТО
Управлiння працi та соцiального захисту населення повiдомляє, що учасники АТО можуть пройти безкоштовну реабiлiтацiю в готельно-оздоровчому комплексi ТОВ "Хирiв-Рент-Iнвест" (Львiвська обл., Старосамбiрський р-н, м.Хирiв). Термiн реабiлiтацiї - 14 днiв. Путiвка включає: реабiлiтацiю, проживання, 3-х разове харчування, басейн, спортзал, тренажерний зал. Для отримання послуг до управлiння працi та соцiального захисту населення (вул.Сокальська, 1, Ш-й поверх, каб.309) необхiдно подати посвiдчення учасника бойових дiй та документ, що пiдтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операцiї в районах її проведення. Контактний тел. 4 10 65.

17.10.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 07.10.2016 - 13.10.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 9 334,1 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- базова дотацiя - 139,4 тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу -0,3 тис.грн; - медична субвенцiя -2 282,0 тис.грн; - освiтня субвенцiя - 2 497,2 тис.грн; - iнша субвенцiя - 76,5 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 13,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 6651,4 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 5,6 тис.грн.; - медикаменти - 50,2 тис.грн.; - продукти харчування - 136,1 тис.грн.; -культурно-мистецькi заходи - 19,3 тис.грн.; - виплати дiтям-сиротам - 26,1 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 161,3 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 13,4 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 32,1 тис.грн.; - житлово-експлуатацiйне господарство - 361,6 тис.грн.; - поточний ремонт дорiг - 72,3 тис.грн.; - компенсацiйнi виплати перевiзнику за проїзд мешканцiв до садово-городнiх масивiв - 60,5 тис.грн.; - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремих категорiй громадян - 135,9 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 20,2 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 63,0 тис.грн., в тому числi: зарплата - 58,4 тис.грн., харчування - 4,6 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: -капiтальний ремонт ЧСШ № 8 та ЧНВК № 13 - 103,3 тис.грн.; - влаштування освiтлення на пiшохiднiй дорiжцi бiля ЧЗШ № 12 та гiмназiї - 23,2 тис.грн.; - пакувальний апарат для стерилiзацiї в лiкарнi - 15,0 тис.грн.; - реконструкцiя примiщення стерилiзацiї в лiкарнi - 82,7 тис.грн.

13.10.2016 До вiдома демобiлiзованих воїнiв АТО 6 хвилi
Для отримання соцiальних виплат, в тому числi передбачених рiшеннями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї, необхiдно звернутися до управлiння працi та соцiального захисту населення Червоноградської мiської ради за адресою: вул. Сокальська,1, м. Червоноград ( 4 - поверх, каб.404.), контактний телефон 4-65-93.

10.10.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 30.09.2016 - 06.10.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 14 351,7 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям - 6 808,1 тис.грн;- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй - 0,2 тис. грн.;- освiтня субвенцiя -2 497,2 тис.грн;- медична субвенцiя -2 282,0 тис.грн.До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 4,7 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) .Кошти загального фонду були спрямованi на:- виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 14,5 тис.грн ;- вiдрядження - 1,2тис.грн.;- субвенцiю на реалiзацiю програми "Електронна Львiвщина" - 11,9тис.грн.;- оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 110,3 тис.грн.;- пiльговi медикаменти - 150,0 тис.грн.;- медикаменти - 173,2тис.грн.;- продукти харчування - 125,0 тис.грн.;- державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм`ям - 998,5тис.грн.;- державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам - 1412,1тис.грн.;- пiльги, субсидiї, компенсацiї - 941,5 тис.грн.;- допомога при народженнi дитини - 3 456,0 тис.грн.;- мiсцевi пiльги населенню - 270,0 тис.грн.;- пiльгове зубопротезування - 6,0 тис.грн.;- виплату пенсiй та допомог - 38,0тис.грн; - на проведення поточного ремонту водопровiдної та опалювальної системи в Народному домi - 17,6тис.грн.;- предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ -109,3 тис.грн.;- послуги наданi бюджетним установам - 81,3 тис.грн;- благоустрiй мiста - 195,7 тис.грн.;- поточний ремонт дорiг - 344,1 тис.грн.;- фiнансову допомогу КП "Радiостудiя Новий Двiр" - 13,0тис.грн.;- фiнансову допомогу КП "Нептун" - 13,0тис.грн.;- фiнансову допомогу КП "Редакцiя газети "Новини прибужжя" - 22,0тис.грн.; - проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань - 15,0тис.грн.;- членськi внески Асоцiацiя мiст - 17,0тис.грн.;- субвенцiю бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 7,7тис.грн., зокрема на енергоносiї -1,7 тис.грн., на харчування -6,0тис.грн.;- субвенцiю бюджету с. Гiрник на поточний ремонт дорiг - 50,0тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на:- капiтальний ремонт загальноосвiтнiх шкiл та дошкiльних закладiв -113,1тис.грн.;- реконструкцiю Соснiвської мiзичної школи - 61,0тис.грн.;- будiвництво кладовища мiста Червонограда- 153,0 тис.грн.;- реконструкцiю будiвлi амбулаторiї сiмейної медицини -25,5 тисгрн.;- проектно-внутрiшнi роботи по детальному плану територiї в районi залiзно дорожнього та авто вокзалiв - 56,5тис.грн.

10.10.2016 Вiдбулось засiдання тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати
05.10.2016 року вiдбулось засiдання тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат. На засiдання комiсiї запрошено керiвникiв ДП "Львiввугiлля" та ПАТ "Укрзахiдвуглебуд", якi мають заборгованiсть iз виплати заробiтної плати та сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування. Керiвникам даних пiдприємств скеровано План невiдкладних заходiв щодо погашення заборгованостi iз заробiтної плати з метою пришвидшення роз'язання проблемних питань щодо погашення боргiв з виплати заробiтної плати.

07.10.2016 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 6808,1 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за жовтень 2016 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку 10 жовтня 2016 року для виплати 5427 отримувачам соцiальних допомог.

05.10.2016 Вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО
Iнформуємо Вас, що в середу, 12 жовтня, о 15:00 год. у великiй сесiйнiй залi (4-й поверх) Червоноградської мiської ради вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО. Запрошуються учасники АТО усiх хвиль демобiлiзацiї.

03.10.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 23.09.2016 - 29.09.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 4 428,3тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 196,6 тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати -24,0тис.грн; - iншi субвенцiї - 413,2 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 94,8 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9387,7 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 31,5 тис.грн.; - медикаменти - 12,0 тис.грн.; - продукти харчування - 95,8 тис.грн.; - субвенцiя на канцтовари багатодiтним сiм'ям - 5,1 тис.грн.; -стипендiї - 311,0 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 87,4 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 196,6 тис.грн.; - пiльгове зубопротезування - 6,0 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 24,9 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 28,3 тис.грн; - житлово-експлуатацiйне господарство - 32,2 тис.грн.; - поточний ремонт дорiг - 34,4 тис.грн.; - субвенцiя на виконання програми по виготовленню мiстобудiвної документацiї м. Соснiвка - 12,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 31,0 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 125,5 тис.грн., в тому числi: зарплата - 118,1 тис.грн., харчування - 6,3 тис.грн., послуги - 1,1 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 3,8 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт тепломереж по вулицi Клюсiвська - 186,1 тис.грн.; - влаштування освiтлення на пiшохiднiй дорiжцi бiля ЧЗШ № 12 та гiмназiї - 53,4 тис.грн.; - капiтальний ремонт загальноосвiтнiх шкiл - 281,7 тис.грн.; - спiвфiнансування обласного мiкропроекту по капiтальному ремонту ЧЗШ № 8 - 48,8 тис.грн.

27.09.2016 У жовтнi оновлять вiддiлення гемодiалiзу
26 вересня з вiзитом у Червоноградi побував головний лiкар Львiвської обласної клiнiчної лiкарнi Михайло Гичка разом iз депутатською комiсiєю Львiвської обласної ради. Питання,яке розглядали - це гемодiалiз. Як повiдомив мiський голова Червонограда Андрiй Залiвський, на другому поверсi хiрургiчного корпусу Червоноградської мiської центральної лiкарнi завершують ремонтнi роботи. Саме тут буде розширено вiддiлення гемодiалiзу. На разi це буде структура Львiвської обласної клiнiчної лiкарнi. Можливо, в перспективi стане вiддiленням нашої лiкарнi, адже кiлькiсть хворих зростає. У Червоноградi вiддiлення було створено 8 рокiв тому. Зараз недостатньо мiсця того що є. Тi люди, якi пiд'єднаннi до апарату штучної нирки живуть довше, але добавляються новi. Тому лiкарнi працюють практично цiлодобово, - повiдомив мiський голова Андрiй Залiвський. Попередньо було домовлено, що оновлене вiддiлення вiдкриють в серединi жовтня.

27.09.2016 Червоноградцiв просять запастись водою
Як повiдомив перший заступник мiського голови Дмитро Балко, 28 вересня КП "Червоноградводоканал" буде здiйснювати на магiстральному водопроводi замiну труби на полiетиленову у районi магазину "Рукавичка" по вулицi Сокальськiй. Данi роботи можуть призвести до погiршення якостi води або її вiдсутностi впродовж трьох днiв. Комунальники просять мешканцiв зробити попереднi запаси води.

26.09.2016 Комунальники випробовують тепломережу до опалювального сезону
26 вересня КП "Червоноградтеплокомуненерго" розпочало наповнення мереж зовнiшнього центрального опалення теплоносiєм. Про це повiдомив перший заступник мiського голови Дмитро Балко. На разi, холодною водою з робочим тиском 6-8 атмосфер промивають труби для виявлення та усунення неполадок, а також для налагодження роботи системи центрального опалення. Звертаємось до мешканцiв, якi проводять ремонтнi роботи н а внутрiбудинкових мережах та внутрiквартирних мережах центрального опалення. Просимо до 28 вересня завершити всi роботи, тому що будуть наповнюватись внутрiбудинковi мережi теплоносiєм, - говорить Дмитро Iгорович. Слiд зазначити, що старт опалювального сезону комунальники планують розпочати iз середини жовтня.

26.09.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 16.09.2016 - 22.09.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 2 340,3 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 139, 4тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 517,0 тис.грн До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 4,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 98,1 тис.грн.; - продукти харчування - 294,6 тис.грн.; - спортивнi заходи - 3,3 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 515,5 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 17,3 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 495,4 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 6,2 тис.грн.; - поточний ремонт дорiг - 261,9 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 28,8 тис.грн.; - субвенцiя м. Соснiвка на поточний ремонт дороги по вулицi Миру - 40,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 1,4 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 7,7 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - реконструкцiя проспекту Шевченка з влаштуванням майданчика для паркування - 200,5 тис.грн.; - придбання комп'ютера для ДНЗ № 12 - 8,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт ЧЗШ № 9 - 31,8 тис.грн.; - реконструкцiя будiвлi iнфекцiйного вiддiлення - 83,1 тис.грн.

22.09.2016 У Червоноградi вiдремонтують iнфекцiйний вiддiл
На початку тижня розпочались ремонтнi роботи iнфекцiйного вiддiлу мiської лiкарнi. Цьогорiч був поданий проект на фiнансування з Державного бюджету регiонального розвитку. Умовою його було спiвфiнансування iз мiсцевого бюджету. У результатi видiлено 3 000 000 грн з держбюджету та 400 000 iз мiсцевого. - Зараз тривають роботи iз пiдсилення фундаменту будiвлi iнфекцiйного вiддiлу. В рамках цього проекту буде зроблена замiна пок рiвлi даху iз шиферу на металопрофiль, зовнiшнi роботи та утеплення, замiна вiкон на металопластиковi, iнженерних мереж - водопостачання, каналiзацiї, електрики, - зазначив начальник вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Петро Павлюк. Переможцем тендеру на закупiвлi став КВП "Енергомонтаж". Завершити ремонтнi роботи повиннi до кiнця 2016 року.

20.09.2016 Управлiння працi та соцiального захисту населення повiдомляє
Управлiння працi та соцiального захисту населення повiдомляє, що в "Українському дитячому центрi "Молода гвардiя" ( м. Одеса) з 28.09 по 18.10.2016 р., та ДП "МДЦ "Артек" з 02.10 по 22.10. 2016 року можна оздоровити дiтей ( пiльгової категорiї ) вiком вiд 8 до 16 рокiв включно. До дiтей пiльгової категорiї належать дiти: сироти, позбавленi батькiвського пiклування, iнвалiди, дiти, один iз батькiв яких загинув (пропав безвiсти) у районi проведення антитерористичної операцiї, бойових дiй чи збройних конфлiктiв або помер внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, одержаних у районi проведення антитерористичної операцiї бойових дiй чи збройних конфлiктiв, а також внаслiдок захворювання, одержаного в перiод участi в антитерористичнiй операцiї, дiти, один iз батькiв яких загинув пiд час масових акцiй громадського протесту або помер внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, одержаних пiд час масових акцiй громадянського протесту, дiти, батьки яких загинули вiд нещасних випадкiв на виробництвi або пiд час виконання службових обов'язкiв, дiти з багатодiтних i малозабезпечених сiмей, дiти, зареєстрованих як внутрiшньо перемiщенi особи, дiти якi перебувають на диспансерному облiку, талановитi та обдарованi дiти - переможцi мiжнародних, всеукраїнських олiмпiад, конкурсiв, фестивалiв, змагань, спартакiад. Бажаючi оздоровити своїх дiтей вищевказаних категорiй, просимо звертатися до управлiння за адресою: вул. Сокальська,1, каб. 310 (III поверх), телефон 4-10-65.

20.09.2016 Передбачено кошти на компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на мiських маршрутах
Рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 12.01.2016р. №39 "Про мiський бюджет м.Червонограда на 2016 рiк", передбачено кошти на компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на мiських маршрутах в сумi 870,0 тис.грн. А також, вiдповiдно до рiшення Львiвської обласної ради вiд 31.05.2016р. №116 "Про затвердження Програми компенсацiї пiльгового проїзду окремих категорiй громадян в автомобiльному транспортi у Львiвськiй областi на 2016 рiк", видiлено субвенцiю в сумi 820,7 тис.грн. Станом на 19.09.2016 року, управлiнням працi та соцiального захисту населення, в межах кошторисних призначень, вiд 4-х перевiзникiв прийнято розрахунки суми компенсацiї за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на мiських маршрутах, за перiод сiчень - серпень 2016 року:

19.09.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 09.09.2016 - 15.09.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 10 683,6 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 139, 4тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу - 1 718,6 тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - 0,3 тис.грн; - освiтня субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам -2 497,2тис.грн; - медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам -2 282,0 тис.грн; - iншi субвенцiї - 479,6 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 10,4 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 6946,0 тис.грн ; - медикаменти - 29,5 тис.грн.; - продукти харчування - 90,0 тис.грн.; - спортивнi заходи - 4,0 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1914,9 тис.грн.; - пiльговi медикаменти - 28,4 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 38,6 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 141,3 тис.грн; - житлово-експлуатацiйне господарство - 368,1 тис.грн.; - державна служба надзвичайних ситуацiй - 52,5 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 19,1 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 68,6 тис.грн., в тому числi: зарплата - 57,0 тис.грн., харчування - 11,2 тис.грн., водопостачання - 0,4 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 4,6 тис.грн., в тому числi: зарплата - 3,6 тис.грн., предмети - 1,0 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - спiвфiнансування обласного мiкропроекту по капiтальному ремонту Гiрницької музичної школи - 15,6 тис.грн.; - спiвфiнансування обласного мiкропроекту по капiтальному ремонту ДНЗ № 5 в м. Соснiвка - 19,1 тис.грн.; - придбання обладнання для територiального центру соцiального обслуговування - 10,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт загальноосвiтнiх шкiл - 24,7 тис.грн.

19.09.2016 Децентралiзацiйний марафон 1000 громад
У рамках акцiї "Децентралiзацiйний марафон 1000 громад", 20 вересня о 14:00 у сесiйнiй залi мiської ради Чарвонограда вiдбудеться зустрiч iз регiональними консультантами Асоцiацiї мiст України - Василем Абаiмовим, Ярославом Пишником, Галиною Гречин, Володимиром Хрущаком. До участi запрошенi голови Соснiвської,Гiрницької, Сiлецької, Межирiчанської,Острiвської селищних рад. Теми, що обговорюватимуться стосуватимуться законодавчої бази процесу об'єднання, алгоритму та процедури об'єднання, нових повноважень, ресурсiв та iншого. Також до обговорення запрошують активiстiв.

13.09.2016 Урочиста академiя до ювiлею Iвана Франка
Громадський рух "Зарваницька громадська iнiцiатива" спiльно з Львiвською Архiєпархiєю УГКЦ та Благодiйною органiзацiєю "Фундацiя - "Андрей" органiзовують у Червоноградi маштабне дiйство, присвячене 160 - рiччю вiд дня народження Iвана Франка.
Попередньо, участь в урочистiй академiї заплановано хору та камерного оркестру Заслуженої академiчної капели України "Трембiта" й жiночого вокального ансамблю "Madrigal voices". Також у рамках заходу органiзатори розповсюджуватимуть тексти "Iвана Франка" пiд назвою "Тiльки те, що здобудемо своєю працею, те буде справдi наше надбання". Початок дiйства 25 вересня о 17:00.

13.09.2016 День української родини
18 вересня у Червоноградi вiдбудеться "День української родини" з веселими конкурсами та призами. Умови участi для сiмей - у рубрицi "Анонси".


Он-лайн трансляцiя


Це цiкаво!
Музейна вiтальня
Життя мiста на сторiнках його iсторiї, музейних виставках та експозицiях
Книжкова полиця
Бiблiотека - це скарбниця всiх багатств людського духу

Газета Новини Прибужжя

Мiський голова Андрiй Залiвський
       
РАДИЙ ВIТАТИ ВАС НА ОФIЦIЙНОМУ САЙТI
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ!
       Надiюсь, що iнформацiя, котра тут розмiщена допоможе у вирiшеннi Ваших питань.
       Свої пропозицiї щодо оформлення та наповнення сайту надсилайте на поштову скриньку:
       orgv78@ukr.net
       
З повагою, мiський голова Червонограда
Андрiй Залiвський

Управлiння юстицiї iнформує
2013 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради